Xuất Nhập Cảnh

Diễn đàn của người Việt xuất cảnh sang Hoa Kỳ.

F1…….. 01/02/2011……… tăng 1 tuần. F2A…….22/12/2015………tăng 5 tuần. F2B…….22/11/2010………tăng 1 tuần. F3………08/09/2005………tăng 3 tuần. F4………08/06/2004………tăng 2 tuần. Nguồn: Xem tại đây
F1………22/01/2011……… tăng 4 tuần. F2A…….15/11/2015……….tăng 3 tuần. F2B…….15/11/2010……… tăng 1 tuần. F3………15/08/2005……… tăng 3 tuần. F4………22/05/2004……… tăng 2 tuần. Nguồn: Xem tại đây
F1………22/12/2010……… tăng 33 tuần. F2A…….22/10/2015……….tăng 3 tuần. F2B…….08/11/2010……… tăng 1 tuần. F3………22/07/2005……… tăng 2 tuần. F4………08/05/2004……… tăng 121 tuần. Nguồn: Xem tại đây
F1………01/05/2010……… giảm 33 tuần. F2A…….01/10/2015……….tăng 1 tuần. F2B…….01/11/2010……… đứng yên. F3………08/07/2005……… đứng yên. F4………01/01/2002……… giảm 121 tuần. Nguồn: Xem tại đây
Đây là bài post hướng dẫn cách Check Payment Online, và in Document Cover Sheet kèm theo hình minh họa, thông tin cá nhân bị xóa để giữ sự riêng tư. Đầu tiên các bạn vào theo đường link sau: https://ceac.state.gov/CTRAC/Invoice/signon.aspx Sẽ xuất hiện 1 cửa sổ như hình dưới đây:
[​IMG]
Bạn lần...
F1......... 22/12/2010......... đứng yên. F2A.......22/09/2015..........tăng 2 tuần. F2B.......01/11/2010......... đứng yên. F3.........08/07/2005......... đứng yên. F4.........08/05/2004......... đứng yên. Nguồn: https://travel.state.gov/content/vi...letin/2017/visa-bulletin-for-august-2017.html
F1......... 22/12/2010......... đứng yên. F2A.......08/09/2015..........tăng 3 tuần. F2B.......01/11/2010......... tăng 1 tuần. F3.........08/07/2005......... tăng 1 tuần. F4.........08/05/2004......... đứng yên. Nguồn: https://travel.state.gov/content/vi...ulletin/2017/visa-bulletin-for-july-2017.html
F1......... 22/12/2010......... tăng 2 tuần. F2A.......15/08/2015.......... tăng 4 tuần. F2B....... 22/10/2010......... tăng 3 tuần. F3......... 01/07/2005......... tăng 2 tuần. F4......... 08/05/2004......... đứng yên. Nguồn: https://travel.state.gov/content/vi...ulletin/2017/visa-bulletin-for-june-2017.html
Redesigned Green Cards, and Employment Authorization Documents (Thẻ xanh, và Hồ sơ Giấy phép Làm việc).
[​IMG] Source image: USCIS
Ngày 19/04/2017, Sở Di trú đã công bố mẫu Thẻ xanh & Giấy phép Làm việc mới. Hai mẫu mới này sẽ chính thức được phát hành vào ngày 01/05/2017...
Hoa Kỳ là một trong những quốc gia kiểm soát an ninh xuất nhập cảnh chặt chẽ. Bởi thế, khi chuẩn bị hành lý sang Mỹ, bạn nên nắm chắc một số quy định của các sân bay, và Cục Hải quan Mỹ để tránh những rắc rối trên đường. Mời bạn xem thêm cách khóa Vali an toàn khi đi máy bay:
Hành lý ký gởi: Mỗi hành khách được miễn phí ký gửi 2...