Xuất Nhập Cảnh

Diễn đàn của người Việt xuất cảnh sang Hoa Kỳ.

F1…….. 15/03/2011……....Đứng yên. F2A…….01/03/2016………tăng 4 tuần. F2B…….15/01/2011………tăng 6 tuần. F3………15/11/2005………tăng 5 tuần. F4………22/07/2004………tăng 4 tuần. Nguồn: Xem tại đây
F1…….. 15/03/2011……....tăng 6 tuần. F2A…….01/02/2016………tăng 5 tuần. F2B…….01/12/2010………tăng 1 tuần. F3………08/10/2005………tăng 4 tuần. F4………22/06/2004………tăng 2 tuần. Nguồn: Xem tại đây
Để theo dõi diễn biến tiến trình lịch visa hàng tháng, các thành viên đăng nhập vào đường link sau: Nguồn: Theo dõi diễn biến tiến trình lịch visa
F1…….. 01/02/2011……… tăng 1 tuần. F2A…….22/12/2015………tăng 5 tuần. F2B…….22/11/2010………tăng 1 tuần. F3………08/09/2005………tăng 3 tuần. F4………08/06/2004………tăng 2 tuần. Nguồn: Xem tại đây
F1………22/01/2011……… tăng 4 tuần. F2A…….15/11/2015……….tăng 3 tuần. F2B…….15/11/2010……… tăng 1 tuần. F3………15/08/2005……… tăng 3 tuần. F4………22/05/2004……… tăng 2 tuần. Nguồn: Xem tại đây
F1………22/12/2010……… tăng 33 tuần. F2A…….22/10/2015……….tăng 3 tuần. F2B…….08/11/2010……… tăng 1 tuần. F3………22/07/2005……… tăng 2 tuần. F4………08/05/2004……… tăng 121 tuần. Nguồn: Xem tại đây
F1………01/05/2010……… giảm 33 tuần. F2A…….01/10/2015……….tăng 1 tuần. F2B…….01/11/2010……… đứng yên. F3………08/07/2005……… đứng yên. F4………01/01/2002……… giảm 121 tuần. Nguồn: Xem tại đây
Đây là bài post hướng dẫn cách Check Payment Online, và in Document Cover Sheet kèm theo hình minh họa, thông tin cá nhân bị xóa để giữ sự riêng tư. Đầu tiên các bạn vào theo đường link sau: https://ceac.state.gov/CTRAC/Invoice/signon.aspx Sẽ xuất hiện 1 cửa sổ như hình dưới đây:
[​IMG]
Bạn lần...
F1......... 22/12/2010......... đứng yên. F2A.......22/09/2015..........tăng 2 tuần. F2B.......01/11/2010......... đứng yên. F3.........08/07/2005......... đứng yên. F4.........08/05/2004......... đứng yên. Nguồn: https://travel.state.gov/content/vi...letin/2017/visa-bulletin-for-august-2017.html
F1......... 22/12/2010......... đứng yên. F2A.......08/09/2015..........tăng 3 tuần. F2B.......01/11/2010......... tăng 1 tuần. F3.........08/07/2005......... tăng 1 tuần. F4.........08/05/2004......... đứng yên. Nguồn: https://travel.state.gov/content/vi...ulletin/2017/visa-bulletin-for-july-2017.html