Xuất Nhập Cảnh

Diễn đàn của người Việt xuất cảnh sang Hoa Kỳ.

F1......... 22/12/2010......... đứng yên. F2A.......22/09/2015..........tăng 2 tuần. F2B.......01/11/2010......... đứng yên. F3.........08/07/2005......... đứng yên. F4.........08/05/2004......... đứng yên. Nguồn: https://travel.state.gov/content/vi...letin/2017/visa-bulletin-for-august-2017.html
F1......... 22/12/2010......... đứng yên. F2A.......08/09/2015..........tăng 3 tuần. F2B.......01/11/2010......... tăng 1 tuần. F3.........08/07/2005......... tăng 1 tuần. F4.........08/05/2004......... đứng yên. Nguồn: https://travel.state.gov/content/vi...ulletin/2017/visa-bulletin-for-july-2017.html
F1......... 22/12/2010......... tăng 2 tuần. F2A.......15/08/2015.......... tăng 4 tuần. F2B....... 22/10/2010......... tăng 3 tuần. F3......... 01/07/2005......... tăng 2 tuần. F4......... 08/05/2004......... đứng yên. Nguồn: https://travel.state.gov/content/vi...ulletin/2017/visa-bulletin-for-june-2017.html
Redesigned Green Cards, and Employment Authorization Documents (Thẻ xanh, và Hồ sơ Giấy phép Làm việc).
[​IMG] Source image: USCIS
Ngày 19/04/2017, Sở Di trú đã công bố mẫu Thẻ xanh & Giấy phép Làm việc mới. Hai mẫu mới này sẽ chính thức được phát hành vào ngày 01/05/2017...
Hoa Kỳ là một trong những quốc gia kiểm soát an ninh xuất nhập cảnh chặt chẽ. Bởi thế, khi chuẩn bị hành lý sang Mỹ, bạn nên nắm chắc một số quy định của các sân bay, và Cục Hải quan Mỹ để tránh những rắc rối trên đường. Mời bạn xem thêm cách khóa Vali an toàn khi đi máy bay:
Hành lý ký gởi: Mỗi hành khách được miễn phí ký gửi 2...
Những điều quan trọng về thị thực Hoa Kỳ của quý vị (Important Facts About Your U.S.Visa). Các thành viên di trú khi được cấp thị thực, cần lưu ý những điều quan trọng để chuẩn bị đến Hoa Kỳ, xem hướng dẫn ở đây: Nguồn: https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/2017/03/IMMIGRANT-VISA-FACTS.pdf
F1…….. 08/12/2010…….. tăng 7 tuần. F2A……15/07/2015…….. tăng 5 tuần. F2B…… 01/10/2010…….. tăng 2 tuần. F3…….. 15/06/2005…….. tăng 4 tuần. F4…….. 08/05/2004…….. đứng yên. Nguồn: https://travel.state.gov/content/vi...bulletin/2017/visa-bulletin-for-may-2017.html
Các bạn chuẩn bị nộp đơn để thi lấy quốc tịch Hoa Kỳ cần chuẩn bị, xem qua những clip tường thuật về các buổi phỏng vấn những đương đơn thi nhập tịch Hoa Kỳ.
Phần 2: Chúng ta có thể xem và nghe nhiều lần để quen với những câu hỏi tiếng Anh và cách trả lời sao cho phù hợp. Khi nắm vững những phần này thì buổi phỏng vấn đối với các bạn sẽ dễ dàng...​
F1…….. 15/10/2010…….. tăng 18 tuần.
F2A…… 08/06/2015…….. tăng 4 tuần.
F2B…… 15/09/2010…….. tăng 4 tuần.
F3…….. 15/05/2005…….. tăng 3 tuần.
F4…….. 08/05/2004…….. tăng 10 tuần.

Nguồn: https://travel.state.gov/content/vi...lletin/2017/visa-bulletin-for-april-2017.html
Phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ HCMC dành cho các đương đơn xin Visa không định cư : Du lịch - Du học...