BẢNG TÍNH TUỔI CSPA

Điền thông tin vào ô trống bên dưới.

                tháng/ngày/năm
Ngày ưu tiên của I-130:    
(Priority date)

Ngày USCIS chấp thuận I-130:  
(Approval date)

Ngày sinh của đứa trẻ:     
(Child's DOB)     

Ngày Visa đáo hạn:       Nếu muốn (Optional)
(Date visa became available)
=========================================================
                      Dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất: 
(Date child turned 21 - CSPA)
      
Tuổi CSPA:           
(CSPA Age)
                    Quay về diễn đàn

 

Tác giả: tamchi - xuatnhapcanh.com

************************************************************************

(CSPA)

 

 

Untitled Document