HƯỚNG DẪN DI TRÚ

Hướng dẫn cần thiết về hồ sơ và các diện định cư Hoa Kỳ.

 1. VISA F1

  con trên 21 tuổi còn độc thân của công dân Hoa Kỳ và con của F1.
  Đề tài thảo luận:
  426
  Bài viết:
  4,945
  Mới nhất: Hồ sơ F1 - HCM2014663105* (WAC1190300315) PhuongChau, 14/11/17 lúc 14:00
  RSS
 2. VISA F2A & F2B

  vợ/chồng, con dưới 21 tuổi và trên 21 tuổi còn độc thân của Thường Trú Nhân.
  Đề tài thảo luận:
  1,423
  Bài viết:
  21,565
  Mới nhất: Hồ sơ F2A - WAC1790409179 PhuongChau, 18/11/17 lúc 21:52
  RSS
 3. VISA F3

  Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ bao gồm cả vợ/chồng và con dưới 21 tuổI của F3.
  Đề tài thảo luận:
  1,739
  Bài viết:
  18,812
  Mới nhất: Hồ sơ F3 - THUY TUYEN PhuongChau, 18/11/17 lúc 20:57
  RSS
 4. VISA F4

  Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.
  Đề tài thảo luận:
  2,805
  Bài viết:
  27,759
  Mới nhất: Hồ sơ F4 - HCM2009732211* PhuongChau, 18/11/17 lúc 20:27
  RSS
 5. VISA K-1 (HÔN PHU & HÔN THÊ)

  Hôn phu (thê) của công dân Hoa Kỳ.
  Đề tài thảo luận:
  277
  Bài viết:
  2,630
  Mới nhất: Hồ sơ K1 - HCM2017631048* Sallyhuynh229, 18/11/17 lúc 09:52
  RSS
 6. VISA IR1/CR1/IR2/CR2/ K3 (VỢ & CHỒNG)

  Vợ/chồng và con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ. Con đẻ hay con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi.
  Đề tài thảo luận:
  668
  Bài viết:
  11,183
  Mới nhất: Hồ sơ CR1 - HCM2017539057 Ngan, 9/11/17
  RSS
 7. VISA DIỆN IR5

  Cha Mẹ (IR5) của công dân Hoa Kỳ mà công dân này phải từ 21 tuổi trở lên.
  Đề tài thảo luận:
  218
  Bài viết:
  2,817
  Mới nhất: Hồ sơ IR5 - SRC1790457380 PhuongChau, 8/11/17
  RSS
 8. LƯU TRỮ HỒ SƠ CỦA THÀNH VIÊN

  Những hồ sơ đã phỏng vấn thành công
  Đề tài thảo luận:
  21
  Bài viết:
  3,557
  RSS