HƯỚNG DẪN DI TRÚ

Hướng dẫn cần thiết về hồ sơ và các diện định cư Hoa Kỳ.

 1. VISA F1

  con trên 21 tuổi còn độc thân của công dân Hoa Kỳ và con của F1.
  Đề tài thảo luận:
  423
  Bài viết:
  4,907
  Mới nhất: Hồ sơ F1 - HCM2015642106 PhuongChau, 26/9/17 lúc 16:02
  RSS
 2. VISA F2A & F2B

  vợ/chồng, con dưới 21 tuổi và trên 21 tuổi còn độc thân của Thường Trú Nhân.
  Đề tài thảo luận:
  1,398
  Bài viết:
  21,359
  Mới nhất: Hồ sơ F2B - HCM2013804088 PhuongChau, 26/9/17 lúc 07:04
  RSS
 3. VISA F3

  Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ bao gồm cả vợ/chồng và con dưới 21 tuổI của F3.
  Đề tài thảo luận:
  1,732
  Bài viết:
  18,655
  Mới nhất: Hồ sơ F3 - WAC1014610929 PhuongChau, 26/9/17 lúc 06:59
  RSS
 4. VISA F4

  Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.
  Đề tài thảo luận:
  2,896
  Bài viết:
  27,457
  Mới nhất: Hồ sơ F4 - HCM2009850138 tungpham, 26/9/17 lúc 16:09
  RSS
 5. VISA K-1 (HÔN PHU & HÔN THÊ)

  Hôn phu (thê) của công dân Hoa Kỳ.
  Đề tài thảo luận:
  271
  Bài viết:
  2,576
  Mới nhất: Hồ sơ K1 - HCM2017646007* Minmie Doan, 26/9/17 lúc 17:56
  RSS
 6. VISA IR1/CR1/IR2/CR2/ K3 (VỢ & CHỒNG)

  Vợ/chồng và con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ. Con đẻ hay con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi.
  Đề tài thảo luận:
  664
  Bài viết:
  11,107
  Mới nhất: Công hàm độc thân tomchienbo, 26/9/17 lúc 00:23
  RSS
 7. VISA DIỆN IR5

  Cha Mẹ (IR5) của công dân Hoa Kỳ mà công dân này phải từ 21 tuổi trở lên.
  Đề tài thảo luận:
  216
  Bài viết:
  2,799
  Mới nhất: Hồ sơ IR5 - HCM2016745078 PhuongChau, 15/9/17
  RSS
 8. LƯU TRỮ HỒ SƠ CỦA THÀNH VIÊN

  Những hồ sơ đã phỏng vấn thành công
  Đề tài thảo luận:
  21
  Bài viết:
  3,182
  RSS