HƯỚNG DẪN DI TRÚ

Hướng dẫn cần thiết về hồ sơ và các diện định cư Hoa Kỳ.

 1. VISA F1

  con trên 21 tuổi còn độc thân của công dân Hoa Kỳ và con của F1.
  Đề tài thảo luận:
  429
  Bài viết:
  4,984
  Mới nhất: Hồ sơ F1 - HCM2014663105* (WAC1190300315) PhuongChau, 15/1/18 lúc 02:11
  RSS
 2. VISA F2A & F2B

  vợ/chồng, con dưới 21 tuổi và trên 21 tuổi còn độc thân của Thường Trú Nhân.
  Đề tài thảo luận:
  1,433
  Bài viết:
  21,757
  Mới nhất: Hồ sơ F2A - HCM2016750073* Trần thị Bích van, 15/1/18 lúc 20:54
  RSS
 3. VISA F3

  Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ bao gồm cả vợ/chồng và con dưới 21 tuổI của F3.
  Đề tài thảo luận:
  1,745
  Bài viết:
  18,893
  Mới nhất: Hồ sơ F3 - HCM2010694034* PhuongChau, 13/1/18 lúc 20:54
  RSS
 4. VISA F4

  Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.
  Đề tài thảo luận:
  2,800
  Bài viết:
  27,947
  Mới nhất: Hồ sơ F4 - HCM2009816164 PhuongChau, 16/1/18 lúc 14:45
  RSS
 5. VISA K-1 (HÔN PHU & HÔN THÊ)

  Hôn phu (thê) của công dân Hoa Kỳ.
  Đề tài thảo luận:
  283
  Bài viết:
  2,689
  Mới nhất: Hồ sơ K1 - HCM2017854014* PhuongChau, 15/1/18 lúc 02:09
  RSS
 6. VISA IR1/CR1/IR2/CR2/ K3 (VỢ & CHỒNG)

  Vợ/chồng và con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ. Con đẻ hay con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi.
  Đề tài thảo luận:
  676
  Bài viết:
  11,278
  Mới nhất: Hồ sơ IR1 - HCM2018508027* Hong Điệp, 16/1/18 lúc 05:00
  RSS
 7. VISA DIỆN IR5

  Cha Mẹ (IR5) của công dân Hoa Kỳ mà công dân này phải từ 21 tuổi trở lên.
  Đề tài thảo luận:
  223
  Bài viết:
  2,847
  Mới nhất: Hồ sơ IR5 - HCM2017785041* PhuongChau, 13/1/18 lúc 09:02
  RSS
 8. LƯU TRỮ HỒ SƠ CỦA THÀNH VIÊN

  Những hồ sơ đã phỏng vấn thành công
  Đề tài thảo luận:
  21
  Bài viết:
  3,618
  RSS