HƯỚNG DẪN DI TRÚ

Hướng dẫn cần thiết về hồ sơ và các diện định cư Hoa Kỳ.

 1. VISA F1

  con trên 21 tuổi còn độc thân của công dân Hoa Kỳ và con của F1.
  Đề tài thảo luận:
  420
  Bài viết:
  4,860
  Mới nhất: Hồ sơ F1 - HCM2014822163 PhuongChau, 23/7/17 lúc 14:09
  RSS
 2. VISA F2A & F2B

  vợ/chồng, con dưới 21 tuổi và trên 21 tuổi còn độc thân của Thường Trú Nhân.
  Đề tài thảo luận:
  1,371
  Bài viết:
  21,219
  Mới nhất: Hồ sơ F2A - HCM2016709038 PhuongChau, 22/7/17 lúc 05:39
  RSS
 3. VISA F3

  Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ bao gồm cả vợ/chồng và con dưới 21 tuổI của F3.
  Đề tài thảo luận:
  1,731
  Bài viết:
  18,358
  Mới nhất: Hồ sơ F3 - HCM2008802018 PhuongChau, 21/7/17 lúc 09:38
  RSS
 4. VISA F4

  Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.
  Đề tài thảo luận:
  2,993
  Bài viết:
  27,467
  Mới nhất: Hồ sơ F4 - HCM2009627097* Thai Le, 23/7/17 lúc 15:18
  RSS
 5. VISA K-1 (HÔN PHU & HÔN THÊ)

  Hôn phu (thê) của công dân Hoa Kỳ.
  Đề tài thảo luận:
  262
  Bài viết:
  2,499
  Mới nhất: Hồ sơ K1 - WAC1790302625 PhuongChau, 23/7/17 lúc 12:36
  RSS
 6. VISA IR1/CR1/IR2/CR2/ K3 (VỢ & CHỒNG)

  Vợ/chồng và con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ. Con đẻ hay con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi.
  Đề tài thảo luận:
  653
  Bài viết:
  10,963
  Mới nhất: Hồ sơ CR1 - HCM2016813071 bunbohue, 22/7/17 lúc 19:48
  RSS
 7. VISA DIỆN IR5

  Cha Mẹ (IR5) của công dân Hoa Kỳ mà công dân này phải từ 21 tuổi trở lên.
  Đề tài thảo luận:
  211
  Bài viết:
  2,715
  RSS
 8. LƯU TRỮ HỒ SƠ CỦA THÀNH VIÊN

  Những hồ sơ đã phỏng vấn thành công
  Đề tài thảo luận:
  21
  Bài viết:
  2,375
  RSS