PDA

View Full Version : MẪU THƯ, EMAIL... 1. Những giấy tờ cần thiết khi phỏng vấn
 2. Thị Thực Diện Quan Hệ Trực Hệ và Quan Hệ Gia Đình
 3. Thị Thực Loại K của Công Dân Hoa Kỳ
 4. Thị Thực Loại V
 5. Form DS-230 Part 1
 6. Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi
 7. Thư gửi cho nvc - báo rằng đương đơn phụ sẽ xin điều chỉnh qui chế ngay trong nước mỹ
 8. đơn i-129f bảo lãnh hôn phu hay hôn thê
 9. Thư của national visa center dịch ra tiếng việt - phần 2
 10. Thư của national visa center dịch ra tiếng việt - phần 1
 11. Visa diện eb2 national interest waiver - những giấy tờ nộp kèm
 12. Những đương đơn đi kèm theo đương đơn chính trong các diện bảo lãnh gia đình (diện f)
 13. Thư gửi cho national visa center để hỏi ngày phỏng vấn
 14. Thư gửi cho national visa center để chỉ định người trung gian thay mẫu ds-3032
 15. Hỏi thăm hồ sơ ở các service centers (trung tâm dịch vụ)
 16. Thư mời du lịch
 17. đơn i-130 bảo lãnh anh chị em
 18. đơn i-130 bảo lãnh cho con cái
 19. Thư hỏi national visa center số hồ sơ
 20. Giấy đồng ý cho con đi định cư
 21. Thư xin nâng cấp hồ sơ
 22. Thư gửi cho national visa center - xin cho phỏng vấn ở nước khác
 23. Thư gửi kèm mẫu ds-3032 cho national visa center bằng email
 24. Thư gửi national visa center để báo chưa nhận được gì cả
 25. đơn i-130 bảo lãnh cho người phối ngẫu
 26. Mẫu đơn i-864 - cách điền đơn
 27. Mẫu đơn ds-230, phần 2
 28. Mẫu đơn ds-230 tiếng Việt
 29. Mẫu thư mời phỏng vấn
 30. DS-3032 mẫu hình ảnh
 31. I-797 mẫu hình ảnh
 32. Cách điền đơn I864A Có hình ảnh minh họa
 33. DS-2001 Mẫu hình ảnh
 34. Foxit Reader 3.1
 35. Mẫu thư: đồng ý cho con đi định cư
 36. Mẫu Thư Ủy quyền trích lục giấy khai sinh
 37. DS-3032: Choice of Address and Agent
 38. DS-230: Application for Immigrant Visa and Alien Registration
 39. Affidavit of Support I-864
 40. Phần mềm Acrobat Reader (đọc file PDF)
 41. Mẫu đơn I-130
 42. AR-11 - Change of Address(dành cho người bảo lãnh)
 43. Cách điền mẫu đơn i-130
 44. Cách điền mẫu đơn g-325a
 45. Mẫu đơn chứng lý lịch tư pháp tại Sở tư pháp HCMC
 46. Mẫu đơn xác nhận còn độc thân
 47. Mẫu thư xin đổi địa chỉ, gởi nvc
 48. Những mẫu câu trả lời thường gặp từ tổng đài tự động của NVC
 49. Phần mềm Foxit Reader (dùng để điền form DS-230)
 50. Thư hỏi National Visa Center đã nhận được hồ sơ tái chấp thuận chưa
 51. Mẫu DS 230 cập nhật mới 2-2010
 52. Thư xin huỷ bỏ hồ sơ bảo lãnh (viết bởi đương đơn chính)
 53. Bổ túc giấy khai sanh của con *
 54. Mẫu thư để hỏi NVC tình trạng hồ sơ của đương đơn
 55. Mẫu thư gửi NVC hỏi hồ sơ hoàn tất chưa.
 56. Mẫu thư thông báo địa chỉ email cho NVC
 57. Form DS - 2001
 58. Mẫu thư hỏi Lãnh sự quán ngày phỏng vấn
 59. Email cho NVC, yêu cầu họ gửi lại checklist letter cho đương đơn chính
 60. Mẫu thư khiếu nại CSPA gửi cho NVC
 61. Mục lục Thư/Email gửi NVC
 62. Email: Xin đổi địa chỉ Email
 63. Mẫu thư thông báo đổi địa chỉ liên hệ ?
 64. Mục lục các mẫu đơn
 65. Link tải các phần mềm cần thiết