Custom Search
 • Kinh nghiệm khám sức khỏe và chích ngừa


  MỘT SỐ KINH NGHIỆM HOÀN TẤT HỒ SƠ
  CHUẨN BỊ PHỎNG VẤN TẠI LSQ HOA KY – HCM


  Website XNC đã hướng dẫn khá đầy đủ, giúp cho các đương đơn thuận lợi việc hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị đi Phỏng Vấn (quý vị cố gắng lục tìm trong Website nầy). Tôi viết bài nầy để quý vị xem thêm theo kinh nghiệm cá nhân tôi (biết đến đâu ghi đến đó) đã tự thực hiện JUNE2012. (lưu ý trên Web có những thông tin đã lâu không còn đúng thực tế, nên xem ngày Post mới nhất)

  A- Các đương đơn nên thường xuyên theo dõi lịch Visa (Visa bulletin) để biết gần đến ngày Ưu Tiên (PD) của hồ sơ mình chưa.
  Tại đây : http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_1360.html
  Nếu thấy (mình dự đoán) gần đến PD, còn khoảng 1 - 2 tháng thì đương đơn nên đến Sở Tư Pháp làm LLTP cho cả nhà từ 16 tuổi trở lên để đến ngày PV có sẵn (thời hạn hiệu lực LLTP phía HoaKy cho 1 năm - VN 6 tháng).

  Lưu ý: Thư báo PV gởi về mail box thường trước ngày PV 30 - 45 ngày . Check mail nhé, kẻo bị chậm nhận thư PV. In ra đi KSK-CN ngay)

  B- NVC sẽ gởi cho đương đơn VN nhận và điền FORM_ DS-3032 . Quý vị điền ngay và kèm theo các giấy tờ theo yêu cầu kể cả các thay đổi về tình trạng gia đình, gởi luôn một lần qua Mỹ (gởi cho người nhà hay LSư để họ chọn lọc thiếu đủ thì tốt hơn) để gởi NVC xem xét cho nhanh.
  Tại đây: http://www.xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=1040

  C- Các đương đơn nên đến UBND P/xã để làm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân) cho các con trên 18 tuổi và quý vị nữa nếu Ly Dị mà còn sống một mình. Giấy nầy cũng có giá trị 6 tháng. Sơ Vấn sẽ hỏi và nhận bản chính kẹp vào hồ sơ.

  D- Các giấy tờ sau được yêu cầu trong buổi phỏng vấn:
  1. Thư mời phỏng vấn
  2. Hình làm thị thực: Bốn (4) hình màu theo yêu cầu, vui lòng xem hướng dẫn ở đây.
  3. Mẫu đơn DS-230 phần I & II: hoàn tất mẫu DS-230 Phần I & II bằng tiếng Anh cho mỗi đương đơn có tên trong thư mời phỏng vấn. Đơn có thể tải từ mạng: http://travel.state.gov/visa/forms/forms_1342.html. Vui lòng lưu ý các điểm sau đây khi điền đơn:
  · Mục số 13 trong đơn DS-230 phần I, vui lòng cung cấp địa chỉ và số điện thoại của nơi đương đơn đang sống, không phải địa chỉ đăng ký trong hộ khẩu;
  · Ký tên trên tất cả các trang ngoài trừ trang 4 của đơn DS-230 phần II; đương đơn sẽ ký trên đơn này trước mặt viên chức Lãnh sự vào ngày phỏng vấn.
  4. Chứng minh nhân dân: bản chính và bản sao.
  5. Hộ khẩu: bản chính và bản sao.
  6. Giấy khai sinh của đương đơn: Bản chính và bản sao. Nếu đương đơn là con nuôi của người bảo lãnh hoặc đương đơn có nhận con nuôi thì đương đơn cần phải nộp thêm Giấy cho nhận con nuôi hợp pháp.
  7. Giấy khai sinh của người bảo lãnh: Bản chính và bản sao. Trong trường hợp người bảo lãnh không có giấy khai sinh, viên chức Hoa Kỳ sẽ xem xét và cho đương đơn biết yêu cầu của viên chức sau khi phỏng vấn.
  8. Giấy chứng nhận kết hôn
  · Bản chính và bản sao của Giấy chứng nhận kết hôn nếu đương đơn đã kết hôn;
  · Bản chính và bản sao của bằng chứng hợp pháp về sự chấm dứt hôn nhân trước đây của đương đơn như: Giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ/ chồng cũ, nếu có (Vui lòng sắp xếp các giấy tờ theo trình tự thời gian);
  · Bản chính và bản sao của bằng chứng hợp pháp về sự chấm dứt hôn nhân trước đây của người bảo lãnh như: Giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ/ chồng cũ, nếu có (Vui lòng sắp xếp các giấy tờ theo trình tự thời gian).
  9. Bản chính có công chứng giấy chấp thuận do người cha/mẹ còn lại ở Việt Nam xác nhận và ký cho phép những người con dưới tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) xuất cảnh sang Hoa Kỳ cùng với đương đơn.
  10. Bản chính Phiếu Lý Lịch Tư Pháp địa phương: cho mỗi đương đơn từ 16 trở lên được cấp trong vòng một năm bởi Sở Tư Pháp tỉnh/thành phố nơi đương đơn cư trú hợp pháp.
  11. Bản chính Giấy chứng nhận do cảnh sát nước ngoài cấp: Giấy chứng nhận của cảnh sát ở tất cả các quốc gia nơi mà đương đơn đã cư trú ít nhất là 6 tháng kể từ khi được 16 tuổi. Để biết thêm thông tin về giấy chứng nhận cảnh sát, vui lòng truy cập trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tai: http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_3195.html#police
  12. Hồ sơ tiền án tiền sự (nếu có): Các đương đơn đã từng bị kết án phạm tội phải nộp bản sao có công chứng của mỗi lần bị kết án và bất kỳ án tù nào, cho dù sau đó đương đơn được hưởng những ân xá hay bất kỳ hình thức khoan hồng nào khác. Hồ sơ toà án nên bao gồm những thông tin đầy đủ về những tình tiết liên quan đến việc phạm tội của người bị kết án và những yêu cầu của vụ án bao gồm bản án, hình phạt hay việc phạt khác bằng tiền mà người bị kết án buộc phải thi hành.
  13. Hồ sơ quân đội (nếu có): Các đương đơn đã từng phục vụ trong quân đội ở bất kỳ quốc gia nào đều nộp 1 bản sao hồ sơ quân đội của mình. Để biết thêm thông tin về hồ sơ quân đội, vui lòng truy cập trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại: http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_3195.html#military_records
  14. Hộ chiếu có hiệu lực ít nhất 8 tháng sau ngày cấp thị thực: Bản chính và bản sao. Chúng tôi yêu cầu mỗi đương đơn nộp một bản sao riêng kể cả trẻ em có cùng hộ chiếu với cha hoặc mẹ
  15. Bộ bảo trợ tài chính: Người bảo lãnh và người đồng bảo trợ (nếu có) phải nộp bộ Bảo trợ tài chính (Mẫu I-864) có chữ ký gốc cho mỗi đương đơn chính và bản sao cho mỗi đương đơn đi theo. Bản gốc I-864 phải đi kèm với giấy thuế hoàn chỉnh của năm gần nhất. Tốt hơn hết là bản thuế thu nhập từ Sở Thuế Liên Bang (IRS) (trước đây là mẫu 1722). Tuy nhiên, mẫu W-2 và bản khai thuế liên bang (mẫu 1040), bao gồm các trang thuế liên quan có thể được chấp nhận trong một vài trường hợp. Thông tin về mẫu I-864 có thể xem tại http://www.uscis.gov
  · Nếu người đồng bảo trợ hoặc người sống cùng nhà với người bảo lãnh nộp mẫu I-864 hoặc I-864A, người này phải nộp bằng chứng về tình trạng cư trú hợp pháp như: bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy chứng nhận nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh.
  · Trong trường hợp người bảo lãnh đã nộp bộ bảo trợ tài chính đến Trung Tâm Chiếu Khán quốc gia (NVC), đương đơn không cần nộp lại. Nếu chưa nộp, người bảo lãnh phải chuẩn bị bộ bảo trợ tài chính và gởi cho đương đơn. Đương đơn sẽ nộp vào ngày phỏng vấn. Trong một số trường hợp, nếu giấy tờ tài chính của không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi, đương đơn sẽ được yêu cầu nộp thêm giấy tờ sau phỏng vấn.
  16. Bằng chứng về mối quan hệ: Chuẩn bị toàn bộ bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của đương đơn với người bảo lãnh và với các thành viên trong gia đình đi cùng (nếu có).
  · Diện bảo lãnh vợ-chồng: Xin đề tên, ghi rõ từng mục theo trình tự thời gian và phân thành hai nhóm: trước và sau khi kết hôn. Bằng chứng có thể bao gồm hình ảnh, thư từ, hoá đơn điện thoại và những bằng chứng liên quan khác để chứng minh mối quan hệ thực sự với người bảo lãnh. Xin lưu ý là đương đơn phải lấy những hình ảnh ra khỏi album và chỉ mang theo những hình ảnh rời này.
  · Diện bảo lãnh đi làm việc: Người chủ doanh nghiệp tại Hoa Kỳ phải cung cấp giấy xác nhận rằng công việc họ đã đề nghị cho đương đơn vẫn còn hiệu lực. Giấy xác nhận phải được in trên giấy có tiêu đề/biểu tượng của doanh nghiệp và phải được công chứng.
  · Diện bảo lãnh khác: Đương đơn cần chuẩn bị sổ đăng ký hộ khẩu cũ, học bạ cũ, hình ảnh cũ, giấy chứng sinh của bệnh viện, sổ gia đình công giáo… để chứng minh mối quan hệ với người bảo lãnh.
  Quí vị có thể tải bộ hướng dẫn Phỏng vấn bằng cách nhấp vào đây.

  E- CHÍCH NGỪA
  http://xuatnhapcanh.com/forum/forumdisplay.php?f=118
  Hiện nay lượng người chích ngừa khá đông nên gia đình có thể cử một người mang thư PV và Hchiếu cả nhà đến : Kiểm dịch Tp. Hồ Chí Minh tại số 40 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại: (84-8) 3844-5306
  để lấy số thứ tự cho buổi làm việc kế tiếp, chứ cả nhà cùng đến thì cũng lấy số TTự rồi về… buồn!!! Lưu ý tùy theo mỗi người mà chích ngừa sẽ chích nhiều mũi thuốc hay ít nên tiền cũng thay đổi, nên mang theo mỗi người khoảng 01Triệu dư mang về thiếu thì khổ vì … chạy về lấy. (hỏi cứ nói đã CN nhiều rồi, đỡ tốn tiền)
  - Có thể cả nhà buổi sáng cùng đến thật sớm trước 6h hy vọng sẽ có số thứ tự < 80 thì sẽ được chích ngừa ngay buổi sáng đó.
  (rất it người phải thử máu tại đây, mà ở b/v KSK thì phải thử máu)
  -Chích ngừa nên làm trước KSK hoặc sau cũng được nhưng chưa chích ngừa xong, thì Giấy Vàng chưa có sẽ tốn công khi có GVchạy đến nộp Giấy Vàng cho KSK lần nữa.

  F- KHÁM SỨC KHỎE
  Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng khám Xuất cảnh
  Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (84-8) 3856-5703
  Website: http://www.choray.org.vn/huongdan.asp
  Tổ chức Quốc tế về Di dân (IOM)
  Địa chỉ: 1B Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (84-8) 3822-2058 / 3822-2057 / 3822-2061

  Lưu ý: Khi có giấy báo PV in từ Mail Box thì gọi điện thoại đăng ký ngày KSK với BV, họ chỉ yêu cầu cung cấp Case number và tên tuổi hồ sơ.
  Gia đình tự tiên liệu có ai bị vấn đề phổi không nếu nghi ngờ thì nên đến bv Chợ Rẫy KSK để khỏi phải bị chuyển từ IOM qua Chợ Rẫy.
  Để tìm Phòng Khám XNC Chợ Rẫy quý vị nên đi Cổng đường Thuận Kiều gởi xe ngay đó, vào rất gần .
  Nhớ mang tiền theo nhé. Thủ tục nầy “đầu tiên” … quý vị bỡ ngỡ nơi lạ thì cứ hỏi những người có mặt ở đó họ sẽ giúp cho dĩ nhiên không nên nghe lời "cò dịch vụ" hay người lạ gạ gẫm.
  Nhớ Photocopy vài bản Thư PV để có mà nộp KSK, tôi chạy ra photo đó vì kg có.
  Khi KSK tuyệt đối theo hướng dẫn mà thực hiện cho nhanh, lấy máu OK … tụt xuống đến gối … OK luôn. Nếu nhận giấy yêu cầu làm xét nghiệm tiếp thì làm ngay. Khi hẹn đến ngày lấy KQ giấy hồng thì xong, phẻ rùi… còn giấy xanh thì đi THỬ ĐÀM 3 ngày liên tục, họ trả Giấy Chích Ngừa mình tự giữ lấy và nhớ giữ cái BIÊN LAI NỘP TIỀN KSK để mỗi khi đến họ yêu cầu xuất trình .
  Nếu khạc đàm xong 3 mẫu ngon lành, về nhà hay về quê chơi (PV đến ngày thì đi PV bình thường, Sure Giấy Xanh) chờ đợi 8-9 tuần sẽ được Tuyên Án cuối cùng, còn ai bị gọi sớm hơn (7tuần về trước) thì “ tan nát cõi lòng ... lòng xào nghệ ” vì phải vào bv CR ít nhất 6 tháng - thuê nhà ở để mỗi sáng đến uống thuốc trước mặt y tá… chiều đi nhậu … choáng !!! Nghe thôi muốn xỉu rồi … Ah thử đàm thì nhớ cho Y tá phòng khám số phone để liên lạc thông báo kết quả (thông thường BV CR báo kết quả vào sáng thứ ba hằng tuần)

  Lưu ý: ACE bị thử đàm khi BV báo (sau 8 tuần) thì chuẩn bị sẵn Hộ Chiếu để BV xác nhận số HC không thay đổi thì sẽ đóng bì SK gởi qua LSQ, 1 tuần là SK về LSQ nếu ACE ở xa không cần nghe lời BV là đến nhận Hồ Sơ (Phim Phổi) theo ngày BV thông báo rồi nằm chực chờ tại Saigon cả tuần ... mà chỉ đến BV nhận: KHI ĐI BỔ TÚC HỒ SƠ SK tại LSQ thì buổi chiều hôm trước 1hay 2 ngày bổ túc đến BV nhận cũng không có trở ngại gì. ACE nào thay đổi HC so với lúc khám SK phải vào BV ngay, bổ túc HC mới để đóng bì SK.
  Ngày sớm nhất đến BỔ TÚC SK tại LSQ là sau 3 ngày SK từ BV về LSQ, có nghĩa từ ngày BV thông báo sức khỏe xong sẽ gởi về LSQ 1tuần + 3 ngày = 10 ngày là ngày tự ý đến Bổ Túc Hồ Sơ SK tại LSQ vào BUỔI CHIỀU chứ không phải chờ đợi thư báo nào cả (vì không có), trừ đi các ngày Lễ hay chiều thứ tư.
  Thân, vài dòng chia sẻ kinh nghiệm cùng quý vị. Vui lòng xem các mục cần cho hồ sơ ở XNC nhé.

  LƯU Ý : Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2013, hầu hết hồ sơ bảo lãnh diện định cư được mở sau ngày này sẽ yêu cầu đương đơn hoàn tất:
  _ Mẫu đơn DS-260 (Mẫu đơn Điện tử cho Thị thực Định cư và Đăng ký Ngoại kiều)
  _ Mẫu DS-261 (Chỉ định người làm đại diện hay địa chỉ để nhận thư).

  Thay cho mẫu đơn cũ DS-230 (phần I và II) và mẫu DS-3032.
  This article was originally published in forum thread: Kinh nghiệm khám sức khỏe và chích ngừa started by Duc Tran View original post