Custom Search
 • Civil Engineer


  Civil Engineer (Kỹ sư xây dựng dân dụng) là danh từ chỉ chung các chuyên ngành: Environmental engineering, geotechnical engineering, structural engineering, transportation engineering, municipal or urban engineering, water resources engineering, materials engineering, coastal engineering, surveying, và construction engineering.
  Sinh viên tốt nghiệp Civil Engineer PHẢI LÀM VIỆC DƯỚI SỰ QUAN SÁT CỦA PRINCIPAL ENGINEER (PE) một thời gian TÙY THEO TIỂU BANG từ 2 năm tới 5 năm, lúc đó mới được phép đi THI LẤY GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ (Professional Engineer Licensed). Có license rồi mới được phép đóng dấu và ký tên trên bản vẽ.

  "Kỹ sư đô thị" là một chuyên ngành của kỹ thuật xây dựng dân dụng. Tiếng Anh là "Municipal Engineer" hay còn gọi là "Urban Engineer" chịu trách nhiệm thiết kế xây dựng và bảo trì: Đường xá, hệ thống cung cấp nước, hệ thống cống nước thải, đèn đường, rác, công viên... Municipal/Urban Engineer hơi khác với Urban planning Engineer 1 chút ở phần zoning.

  "Kỹ sư công trình" hay "Site Engineer or construction engineer" chịu trách nhiệm công trình xây đúng theo bản vẽ của kiến trúc sư, kỹ sư dân dụng và đúng với IBC (International Building Code and/or IRC)đơn giản là kỹ sư quản lý công trình xây dựng.

  Chương trình học của kỹ sư dân dụng

  Civil Engineering curiculum

  Preparation in Mathematics & Science Fundamentals
  • Math 0220 Analytic Geometry & Calculus 1
  • Math 0230 Analytic Geometry & Calculus 2
  • Math 0240 Analytic Geometry & Calculus 3
  • Math 0290 Applied Differential Equations
  • Phys 0174 Basic Physics for Science and Engineering 1
  • Phys 0175 Basic Physics for Science and Engineering 2
  • Chem 0960 Gen. Chemistry for Engineering 1
  • Chem 0970 Gen. Chemistry for Engineering 2

   One additional science elective (e.g., general biology, geology, planetary science)


  Preparation in Engineering Fundamentals
  • Engr 0011 Engineering Analysis
  • Engr 0012 Engineering Computation
  • Engr 0131 Statics for CEE
  • Engr 0141 Mechanics of Materials CEE
  • CEE 0109 Computer Methods in CEE
  • Engr 0020 Probability and Statistics for engineering
  • Engr 0151 Dynamics for CEE
  • CEE 1105 Materials of Construction CEE
  • CEE 1402 Fluid Mechanics


  Preparation in Associated Areas of Knowledge
  • Two Humanities electives
  • Intro Microeconomic Theory (Econ 0100)
  • One Social Sciences elective
  • Two free Social Sciences & Humanities electives
  • IE 1040 Engineering Economic Analysis
  • One engineering elective course
  • One sustainability course:
  • CEE 1209: “Life Cycle Assessment Methods & Tools”
   -- or CEE 1210: “Engineering & Sustainable Development”
   -- or CEE 1211: “Resource Use & Environmental Quality in Construction”
   -- or CEE 1217: “Green Building Design & Construction”
   -- or CEE 1218: “Design for the Environment”
   -- or ENGR 1621 “Engineering for a Better Environment – Brazil


  Core Civil Engineering Requirements

  The Sophomore and Junior years are structured to provide a broad cross-section of core civil engineering basic topics in addition to the fundamental courses in civil engineering. Courses are required in core areas as follows (each 3 credits):
  • CEE 1200 Construction Management
  • CEE 1330 Introduction to Structural Analysis
  • CEE 1412 Hydrology and Water Resources
  • CEE 1503 Introduction to Environmental Engineering
  • CEE 1703 Transportation Engineering
  • CEE 1811 Principles of Soil Mechanics


  Capstone Design Experience in Civil Engineering

  All students must participate in the senior design project. The Civil and Environmental Engineering Department requires that students participate in a comprehensive group senior design project where their major contribution is to focus in their area of concentration while effectively operating in a team setting involving “engineers” from other sub-disciplines within CE; as well as satisfying an “owner”. In general, the subject matter of the capstone course is designed to embrace multi-disciplinary engineering activities derived from simulated "real world" projects (with simulated engineering companies).
  This article was originally published in forum thread: Civil Engineer started by vha08 View original post