Custom Search
 • Đăng ký thành viên diễn đàn xuatnhapcanh.com

  Hiện nay diễn đàn chúng ta bị spam quảng cáo đăng ký nick vào quá nhiều nên chúng tôi buộc lòng phải thực hiện biện pháp ngăn chặn bằng cách khoá chức năng đăng ký thành viên kể từ hôm nay.
  Việc khoá chức năng này cũng bất lợi cho ACE thực sự muốn đăng ký làm thành viên diễn đàn, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác hơn.

  Quý vị muốn đăng ký thành viên diễn đàn xuatnhapcanh.com xin vui lòng email về địa chỉ:

  xuatnhapcanh@gmail.com

  Trong email vui lòng ghi rõ :

  "Đăng ký thành viên diễn đàn xuatnhapcanh"

  Tên tài khoản theo ý muốn.

  Sau khi nhận được yêu cầu của Quý vị, chúng tôi sẽ tạo tài khoản mới theo yêu cầu.

  Trân trọng thông báo !
  This article was originally published in forum thread: Đăng ký thành viên diễn đàn xuatnhapcanh.com started by admin View original post