Custom Search
 • Những Quy Ðịnh Về Lợi Tức Tối Thiểu Năm 2013

  Những Quy Ðịnh Về Lợi Tức Tối Thiểu Năm 2013

  (Áp dụng
  cho 48 tiểu bang
  và Washington D.C)

  Tổng số người
  trong gia đình (Mức lợi tức tối thiểu X 125%)

  Alaska Hawaii

  1 - $14,363 $17,938 $16,538
  2 - $19,388 $24,225 $22,313
  3 - $24,413 $30,516 $28,088
  4 - $29,438 $36,800 $33,863
  5 - $34,463 $43,088 $39,638
  6 - $39,488 $49,375 $45,413

  Thêm 1 người: $5,025 $6,288 $5,775


  (100%, tiêu chuẩn dành cho người bảo lãnh diện hôn phu-thê hoặc là quân nhân tại ngũ)

  Số người Alaska Hawaii

  1 - $11,490 $14,350 $13,230
  2 - $15,510 $19,380 $17,850
  3 - $19,530 $24,410 $22,470
  4 - $23,550 $29,440 $27,090

  Thêm 1 người: $4,020 $5,030 $4,620

  Như mọi năm, Phòng Công Chứng Liên Bang đã phổ biến bảng quy định mới về mức lợi tức tối thiểu cho năm 2013, và sẽ chính thức được áp dụng kể từ tháng 4 năm 2013.

  Xin lưu ý rằng những chỉ tiêu mới này sẽ áp dụng cho những người bảo lãnh đang sinh sống ở 48 tiểu bang và Quận District Columbia trên đất Mỹ. Mức lợi tức tối thiểu quy định cho những người sống ở hai tiểu bang Hawaii và Alaska sẽ cao hơn một chút.
  This article was originally published in forum thread: xin chi giup ve bao tro tai chinh de bao lanh cha me started by benny dong View original post
  Comments 6 Comments
  1. beojery's Avatar
   beojery -
   Trường hợp lợi tức không đủ theo quy định, nhưng có tiền trong tài khoản ngân hàng thì có bảo trợ tài chính được không ?. Cám ơn
  1. kiuvii's Avatar
   kiuvii -
   Link thông báo mức lợi tức tối thiểu năm 2013 được áp dụng kể từ sau ngày 1/3/2013

   USCIS

   http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf

   NVC

   http://www.state.gov/documents/organization/86991.pdf
  1. beojery's Avatar
   beojery -
   BẠn nghĩ sao về thông tin này :

   Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ Tại Sài Gòn Ðón Tiếp Luật Sư(04/10/2013 12:35 PM) (Xem: 565)


   Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Ðề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.

   Vào cuối tháng 3 năm 2013 vừa qua, Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã tổ chức Ngày Ðón Tiếp Luật Sư, đặc biệt dành cho những luật sư Mỹ chuyên ngành di trú hoạt động ở vùng Ðông Nam Á . Tổng Lãnh sự đã mời ông Robert Mullins, Giám đốc Công ty Tham vấn Di trú Robert Mullins International, tham dự vì số lượng hồ sơ của công ty quá lớn ở Tòa Lãnh sự.

   Nhân viên lãnh sự đã hướng dẫn phái đoàn khởi sự thăm viếng nhiều bộ phận khác nhau của Tòa Lãnh sự. Sau đó, phái đoàn đã di chuyển đến phòng họp ở trung tâm Diamond Plaza, và nghe phần nói chuyện của những người đứng đầu Bộ Phận Chiếu Khán Di Dân, Phòng Dịch Vụ Công Dân Hoa Kỳ, và Bộ Phận Chiếu Khán Phi Di Dân.

   Trong chủ đề kỳ này, chúng ta sẽ duyệt qua những thông tin được cung cấp bởi Trưởng phòng Chiếu Khán Di Dân. Kỳ tới, chúng ta sẽ được biết những thông tin từ Bộ Phận Chiếu Khán Phi Di Dân và Phòng Dịch Vụ Công Dân Hoa Kỳ.

   CHIẾU KHÁN DI DÂN

   - Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn duyệt xét khoảng 22,000 chiếu khán di dân mỗi năm, được xếp hàng thứ 5 trong số những Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ trên thế giới.

   - Có 8 nhân viên lãnh sự làm việc trong Bộ Phận Chiếu Khán Di Dân. Mỗi nhân viên phụ trách giải quyết khoảng 15 hồ sơ mỗi ngày.

   - Những hồ sơ công dân Mỹ bảo lãnh cha mẹ có chiều hướng gia tăng, trong khi những hồ sơ bảo lãnh diện hôn thê-hôn phu (tức diện fiancee) lại có chiều hướng giảm sút.

   - Lãnh sự sẽ tiến hành phỏng vấn nhanh những trường hợp khẩn cấp y tế, những hồ sơ bảo lãnh được tái duyệt xét và những nhu cầu cần thiết có yếu tố nhân đạo. Ðiều này có nghĩa là Tòa Lãnh sự sẽ chuẩn bị phỏng vấn cấp chiếu khán ngay khi hồ sơ đáo hạn. Chiếu khán sẽ không thể cấp phát trước khi đơn bảo lãnh đáo hạn.

   - Ðối với những người bảo lãnh về Việt Nam muốn xin hẹn gặp nhân viên lãnh sự: Nếu hồ sơ đang được duyệt xét và Lãnh sự không cần bất cứ điều gì khác từ người bảo lãnh, Lãnh sự thường sẽ không cho hẹn gặp. Nói cách khác, nếu người bảo lãnh chỉ muốn biết lý do tại sao lãnh sự quyết định quá lâu, thì lý do này chưa đủ để xin một cuộc hẹn. Khi qúy vị xin một cuộc hẹn, Lãnh sự sẽ kiểm lại hồ sơ để biết chắc rằng họ không bỏ quên hồ sơ này.

   - Ðơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864: Trưởng Bộ Phận Chiếu Khán Di Dân nói rằng một số đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864 bị từ chối vì việc ký tên không đúng cách, hoặc vì người nào khác đã ký thay cho người bảo lãnh.

   Nếu có người phụ bảo trợ hoặc đồng bảo trợ, Lãnh sự cần thư giải thích hoặc giấy tờ chứng minh liên hệ giữa người bảo lãnh và người phụ bảo trợ hoặc người đồng bảo trợ.

   Ðể hội đủ những đòi hỏi lợi tức tối thiểu của người bảo lãnh, Lãnh sự không chấp nhận dùng tài sản để thay thế lợi tức, mặc dù điều này trái với quy định bảo trợ tài chánh của sở di trú Hoa Kỳ.

   - Chính sách mới: Ðối với những hồ sơ bảo lãnh diện vợ-chồng, người bảo lãnh công dân Mỹ có thể vào Tòa Lãnh sự và đợi trong thời gian người được bảo lãnh phỏng vấn, để trong trường hợp nhân viên phỏng vấn có thể cần nói chuyện trực tiếp.

   - Về Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA): Nếu lệ phí đơn xin chiếu khán đã được đóng cho Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) cho đương đơn có thể được hưởng Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em, thì Lãnh sự sẽ không thu lệ phí thêm. Vì thế, không có lệ phí CSPA.

   Nếu lệ phí chưa được đóng cho NVC, Lãnh sự sẽ thu tiền lệ phí này trước khi quyết định về hồ sơ CSPA. Ðôi khi, gia đình không muốn trả lệ phí cho những trẻ em này vì không biết các em có hợp lệ để được cứu xét theo luật CSPA hay không.

   Hỏi Ðáp Di Trú

   - Hỏi: Vợ và các con của tôi có ngày hẹn phỏng vấn khác nhau. Lãnh sự có thể sắp xếp lại để có chung một ngày phỏng vấn không?

   - Ðáp: Qúy vị có thể liên lạc với Lãnh sự để xin sắp xếp lại ngày phỏng vấn. Nếu không thể được, tất cả qúy vị có thể cùng đến Tòa Lãnh sự để phỏng vấn cùng lúc. Lãnh sự sẽ cho phép tất cả qúy vị được phỏng vấn cùng một lúc.

   Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.
  1. beojery's Avatar
   beojery -
   Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ Tại Sài Gòn Ðón Tiếp Luật Sư

   V Bảo Trợ Tài Chánh I-864: Trưởng Bộ Phận Chiếu Khán Di Dân nói rằng một số đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864 bị từ chối vì việc ký tên không đúng cách, hoặc vì người nào khác đã ký thay cho người bảo lãnh.

   Nếu có người phụ bảo trợ hoặc đồng bảo trợ, Lãnh sự cần thư giải thích hoặc giấy tờ chứng minh liên hệ giữa người bảo lãnh và người phụ bảo trợ hoặc người đồng bảo trợ.

   Ðể hội đủ những đòi hỏi lợi tức tối thiểu của người bảo lãnh, Lãnh sự không chấp nhận dùng tài sản để thay thế lợi tức, mặc dù điều này trái với quy định bảo trợ tài chánh của sở di trú Hoa Kỳ.   Văn phòng Robert Mullins International : Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.
  1. nguyendungad's Avatar
   nguyendungad -
   Tôi là thường trú nhân tại Hoa Kỳ . Tôi có bảo lãnh vợ và một người con ruột của tôi 15 tuổi ( Hồ sơ F-2A ) . Tôi có công ty và có nhà cho thuê tại Việt Nam ( có hợp đồng cho thuê nhà và đóng thuế tại Việt Nam ) , tôi cũng có khai thuế lợi tức của tôi tại Hoa Kỳ là $33000 ( Mỹ kim ) /năm và đóng thuế tại Hoa Kỳ . Như vậy đơn bảo trợ tài chánh của tôi có được lãnh sự chấp nhận không khi tôi không có làm việc và thu nhập trực tiếp tại Hoa Kỳ mà chỉ khai thuế và đóng thuế lợi tức tại Hoa Kỳ thôi . Ngoài ra trong ngân hàng tại Hoa Kỳ tôi có gởi tiết kiệm số tiền lớn $100.000( Mỹ kim ) . Tôi mong muốn được xuatnhapcanh.com giúp giải đáp thắc mắc của tôi . Trân trọng cám ơn
   DungNguyen
  1. nguyendungad's Avatar
   nguyendungad -
   Tôi là thường trú nhân tại Hoa Kỳ . Tôi có bảo lãnh vợ và một người con ruột của tôi 15 tuổi ( Hồ sơ F-2A ) . Tôi có công ty và có nhà cho thuê tại Việt Nam ( có hợp đồng cho thuê nhà và đóng thuế tại Việt Nam ) , tôi cũng có khai thuế lợi tức của tôi tại Hoa Kỳ là $33000 ( Mỹ kim ) /năm và đóng thuế tại Hoa Kỳ . Như vậy đơn bảo trợ tài chánh của tôi có được lãnh sự chấp nhận không khi tôi không có làm việc và thu nhập trực tiếp tại Hoa Kỳ mà chỉ khai thuế và đóng thuế lợi tức tại Hoa Kỳ thôi . Ngoài ra trong ngân hàng tại Hoa Kỳ tôi có gởi tiết kiệm số tiền lớn $100.000( Mỹ kim ) . Tôi mong muốn được xuatnhapcanh.com giúp giải đáp thắc mắc của tôi . Trân trọng cám ơn
   DungNguyen