Custom Search
 • Thành viên Không đăng nhập vào diễn đàn đựơc

  Thân gởi BĐH

  Có nhiều thành viên đăng ký rồi nhưng không đăng nhập hay chưa đựoc kích hoạt nên không vào diễn đàn đựơc. Và sau sự cố vừa rồi, thành viên cũ cũng không đăng nhập được. Những thành viên nào không đăng nhập vào diễn đàn được thì ghi tên ở đây để BĐH xem lại.

  Thành viên cũ:

  1 - vha08


  Thành viên mới
  Ghi chú: Tôi chỉ phụ trách mục "Hướng nghiệp và giáo dục" và cũng là thành viên bình thường như các bạn, không có chức năng kích hoạt tài khoản của thành viên, xin vui lòng liện hệ trức tiếp với BĐH www.xuatnhapcanh.com, hoặc nhắn ở đây.

  1 -
  This article was originally published in forum thread: Thành viên Không đăng nhập vào diễn đàn đựơc started by Khách View original post