Custom Search
 • vha08 cần các em học sinh giúp đỡ

  Quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến

  Những em nào trong thời gian qua, đã đựơc tôi giúp đỡ xin học ở Mỹ, xin hãy giúp tôi một chuyện là gởi thư "Cám ơn sự giúp đỡ của tôi cho các em" (A Thank You email or Letter to www.xuatnhapcanh.com and VHA08)

  Nôi dung lá thư/email viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đều đựơc, và nói theo sự thật không cần thêm bớt hay viết dài dòng.

  Tên học sinh:
  Trường đang học:
  Địa chỉ trường:
  Rớt visa ngày:
  Visa đựơc cấp ngày:
  Nội dung: (ngắn gọn: Cám ơn www.xuatnhapcanh.com và anh/chú/bác vha08 đã giúp đỡ hướng dẫn xin học và xin visa du học Mỹ) hoặc muốn viết thêm gì tuỳ ý.
  Xin vui lòng nói sự thật - Những thư than phiền cá nhân tôi, tôi sẽ hoan hỷ đón nhận.

  Quý vị phụ huynh cũng có thể viết riêng hay thay con em viết thư này.

  ***Mục đích tôi cần những lá thư cám ơn/than phiền này để thương lượng với các trường ở Mỹ, cho quyền lợi của chung của các học sinh Việt ở Mỹ, và đồng thời cũng giúp cho các em học sinh nghèo ở Việt Nam. Sau khi tôi thương lượng thành công tôi sẽ công bố kết quả trên XNC.

  Xin vui lòng gởi về

  vha08@yahoo.com

  Các ơn các vị phụ huynh và các em học sinh.
  This article was originally published in forum thread: vha08 cần các em học sinh giúp đỡ started by vha08 View original post