Custom Search
 • Thành lập Hội Ái Hữu XCN.com

  Được BĐH thông qua và một số ACE có tâm tư với XNC.com, cho phép tôi đựoc thông báo đến cùng tất cả thành viên và quí khách vãng lai, Hội Ái Hữu XCN.com chính thức đựơc thành lập.

  Xin mời các bạn nào muốn tham gia làm hội viên xin vui lòng ghi danh ở đây hoặc không muốn tiết lộ danh tính thì gởi tin nhắn tới cho tôi hay email


  vha08@yahoo.com


  Hỏi đáp về quyền lợi và trách nhiệm của một hội viên

  1 - Là hội viên thì có những quyền lợi gì?

  - Khi các bạn tới quê hương mới sinh sống là Hoa Kỳ, chắc chắn các bạn cần được hướng dẫn về các phúc lợi và quyền lợi của mình, hoặc khi bạn gặp một khó khăn nào đó, mà người thân của các bạn không giúp được thì nhờ ai bây giờ. Là hội viên của hội, chắc chắn BĐH sẽ chỉ định một thành viên trong hội giúp đỡ các bạn.

  2 - Bạn không qua Mỹ sinh sống vậy có cần tham gia hội hay không?

  Bạn không qua Mỹ sinh sống, nhưng có lẽ có con cái hay người thân du học ở Mỹ. Nếu là hội viên, bạn sẽ được ưu tiên hứơng dẫn các vấn đề liên quan đến giáo dục Mỹ.

  3 - Bạn không có 1 chút gì liên quan đến Mỹ, vậy tham gia hội có lợi ích gì?
  Cuộc đời sẽ trở nên vô vị, nếu bạn không có một sở thích gì hết. Bạn cảm thấy cô đơn, hoặc trong 1 khoảng khắc nào đó bạn tự hỏi mình: "Hôm nay ta làm gì? đi đâu?". Nếu tới họp off-line , ít ra bạn sẽ tìm đựợc một thoáng hạnh phúc, trong tình thân hữu của các hội viên khác. Và bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn có ý nghĩa.

  4 - Tham gia hội thì có trách nhiệm gì?

  Bạn có khả năng thì giúp hội viên khác, không có thì thôi. Nội quy của hội dựa trên tình thân hữu cho nên cũng không có gì là trói buộc bạn.
  This article was originally published in forum thread: Thành lập Hội Ái Hữu XCN.com started by vha08 View original post
  Comments 4 Comments
  1. ziz's Avatar
   ziz -
   HỘI ÁI HỮU WWW.XUATNHAPCANH.COM

   QUY CHẾ
   ĐIỀU 1 – DANH XƯNG.

   Là một tổ chức thân hữu bất vụ lợi, với danh xưng đựợc gọi là “Hội Ái Hữu www.xuatnhapcanh.com” Tên tiếng Anh là: xuatnhapcanh.com Friendship Association.

   ĐIỀU 2 – THỜI GIAN

   Thời gian hoạt động của hội là vĩnh viễn

   ĐIỀU 3 – MỤC ĐÍCH,TÔN CHỈ & HOẠT ĐỘNG

   Trên tinh thần người đi trước giúp người đi sau, các thành viên hổ trợ và hướng dẫn cho nhau trên các vấn đề sau đây:

   - Không tham gia vào các hoạt động chính trị, hay cộng tác với bất cứ một đoàn thể nào có ý chống lại bất cứ một tổ chức chính quyền nào trong nước cũng như ngoài nứoc.

   - Hổ trợ,& và tham mưu cho BĐH xnc .com về các thủ tục về di trú và du học Hoa Kỳ.

   - Hổ trợ & hướng dẫn các thành viên về đời sống, huấn nghiệp, giáo dục, và phong tục tập quán của Hoa Kỳ v.v., để các thành viên mau chóng hội nhập vào xã hội của quê hương mới.

   - Sinh hoạt tập thể khi điều kiện và thời gian cho phép để kết chặt tình thân hữu giữa các hội viên

   - Tham gia các công tác xã hội, thiện nguyện ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại

   - Duy trì và tài trợ diễn đàn www.xuatnhapcanh.com là ưu tiên hàng đầu của Hội để những thành viên mới và những người đi sau luôn tìm kiếm được thông tin hữu ích.

   - Khi điều kiện tài chính cho phép, sẽ tài trợ cho các học sinh nghèo, nhưng hiếu học, giúp đỡ họ có điều kiện học thành tài, trở thành người hữu dung sau này cho xã hôi.

   - Phạm vi hoạt động của hội trước mắt là ở Việt Nam và trên diễn đàn www.xuatnhapcanh.com,


   ĐIỀU 4 – TRỤ SỞ.

   Trụ sở của hội tạm thời là trên mục HỘI ÁI HỮU XNC của diễn đàn www.xuatnhapcanh.com


   ĐIỀU 5 – HỘI VIÊN

   Không phân biệt gia cấp, giới tính hay tuổi tác, bất cứ ai cũng có thể xin tham gia làm hội viên. Là hội viên sẽ được ưu tiên hướng dẫn & hổ trợ theo ĐIỀU 3 của bản quy chế này.

   ĐIỀU 6 – HỘI VIÊN DANH DỰ.

   Là những người trong BĐH xnc.com, và những cá nhân hay tổ chức có những đóng góp đặc biệt cho hội, những vị mạnh thường quân quyên góp tài chính thừong xuyên cho hội.

   ĐIỀU 7 - BAN CHẤP HÀNH.

   Thành phần Ban Chấp Hành gồm có:
   - 1 Hội Trưởng.
   - 1 Phó Hội Trưởng Vietnam
   - 1 Phó Hội Trưởng Hoa Kỳ
   - Thủ quỹ
   - Cố vấn

   ĐIỀU 8 – NHIỆM KỲ BAN CHẤP HÀNH.

   Thành viên chỉ bầu hội trường 2 năm 1 lần. Hội phó sẽ do hội trưởng lựa chọn để cùng ứng cử với mình. Nhiệm kỳ là 2 năm.

   ĐIỀU 9 – TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN BCH.

   9 - 1 Hội Trưởng.
   - Là người điều hành tất cả mọi sinh hoạt của hội. Đại diện cho hội giao tiếp với các tổ chức chính thể khác, và là người phê chuẩn các khoản chi thu của hội.

   9 - 2 Phó Hội Trưởng
   - Phu tá và thay thế hội trưởng điều hành các sinh hoạt của hội.

   ĐIỀU 10 – QUYỀN LỢI CỦA BCH

   Những người tình nguyện tham gia làm việc trong B
   CH là vô vụ lợi. Tuy nhiên, khi điều kiện tài chính cho phép, thành viên trong BCH sẽ đựơc tài trợ các chi phí liên quan tới sinh hoạt của hội.

   ĐIỀU 11 – QUY CHẾ KỶ LUẬT VÀ CHẾ TÀI

   Bất cứ thành viên nào có hành động cố ý gây chia rẽ tình thân hữu của các thành viên khác, sẽ do hội trưởng hay hội phó tước bỏ quyền hội viên của người này. Riêng các thành viên trong BCH, sẽ do BCH nhóm họp để có biện pháp chế tài thích hợp, hoặc trưng cầu ý kiến của các thành viên khác, hoặc cả 2.

   ĐIỀU 12 - Tất cả mọi hoạt động của Hội đều nằm trong khuôn khổ, tiêu trí và dưới sự giám sát của BĐH diễn đàn xnc.com.
  1. nguyendan's Avatar
   nguyendan -
   Xin đăng ký vào hội viên
   Họ &Tên: Nguyễn Tế Dân
   Email: tedan56@gmail.com
  1. TuBeo's Avatar
   TuBeo -
   Tôi có nick trong diễn đàn là Tubeo xin được tham gia hội.

   Email là : lqtuan2013@yahoo.com

   Trân trọng
  1. Hoaibao's Avatar
   Hoaibao -
   Mình là Hoài Bảo cho minh cùng tham gia Hội Ái Hữu
   Email: hoaibao.pham@yahoo.com.vn