Custom Search
  • Nâng cấp diễn đàn và những sự cố có thể xảy ra !

    Trong vài ngày qua, diễn đàn xuatnhapcanh.com đã thực hiện nâng cấp phiên bản mới cho diễn đàn. Trong quá trình thực hiện sẽ có một số trục trặc ngoài ý muốn, vì vậy mong các ACE thành viên thông cảm. Hiện đã có sự cố bài viết trong 2 ngày 9-10 tháng 11.2012 đã bị mất, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, và sẽ cố gắng hết mức, không để những sự cố đáng tiếc xảy ra.

    Trân trọng thông báo !
    This article was originally published in forum thread: Nâng cấp diễn đàn và những sự cố có thể xảy ra ! started by Thành View original post