Custom Search
 • Ðề: Thành lập Hội Ái Hữu XCN.com

  Tổng hợp đến hôm nay đã có 26 ace đăng ký làm thành viên Hội ái Hữu xnc.com trực tiếp trên diễn đàn

  01 - Le_bac49
  02 - Vha08
  03 - Swee_Candy46
  04 - Cuti
  05 - tamhathuc
  06 - nguyethoang
  07 - vanbinh
  08 - Thành
  09 - levanphong
  10 - hthaith
  11 - Ziz
  12 -Duythai
  13 - Mi@fa
  14 - anhtuoitre
  15 -Amote
  16 - phungphan
  17 - tamtuong
  18 -Vietphuc2003
  19 - tungbeousa
  20 - vuthangsi
  21 - meochauphi
  22 - Lacdung
  23 - Cậu cả
  24 - Guitarocker
  25 - thehien
  26 - Thuynguyen.
  ........................

  Riêng 02 ngày vừa qua 09 & 10/10 do diễn đàn xảy ra sự cố nên lạc mất một số bài mà các anh chị đã đăng ký tại topic này, vậy mong các anh chị em rà soát lại và tiếp tục đăng ký để hội chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn.

  p/s anh Vha08, nếu không tiện đăng tên một số anh chị đã đăng ký gián tiếp qua Email của anh lên diễn đàn thì anh có thể công bố số lượng này để có thể bắt đầu bầu chọn ra BCH.

  Về việc bầu cử BCH của hội, tôi xin đề cử như sau :

  Phía USA:

  01 - Anh Vha08
  02 - Anh Hthaith
  03 - Anh Le_bac49

  Phía VN:

  01 - Anh vuthangsi
  02 - Anh tam tuong
  03 - Chị Ngochappy ( sẽ cố gắng mời chi Ngọc làm thủ quỹ của Hội vì thời gian chị còn ở VN tương đối dài, và chị có chuyên môn về kế toán nên mời chị làm thủ quỹ của hội sẽ là hợp lý hơn )

  Còn lại 05 vị trên sẽ ngồi lại cùng nhau và chọn ra các chức danh Hội trưởng, hội phó, cố vấn vv...


  Đây chỉ là ý kiến cá nhân nên rất mong các anh chị em tiếp tục đóng góp thêm. Trân trọng.
  This article was originally published in forum thread: Thành lập Hội Ái Hữu XCN.com started by vha08 View original post