Custom Search
 • Mẫu thư thông báo địa chỉ email cho NVC  ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG!
  ACE Khi soạn email gửi cho NVC vui lòng xem lại cho thật kỹ nội dung, Tên, Họ, Ngày, Tháng, Năm sinh cuả người bảo lãnh và người được bảo lãnh... Sau khi xem chính xác 100% thì hãy bấm nút gửi đi nhé.

  Mẫu thư này dành cho ACE chưa thiết lập liên lạc với NVC bằng email, có thể dùng mẫu này thông báo cho NVC biết địa chỉ email của mình, sau khi thiết lập được mối liên lạc này, sẽ rất có ích cho hồ sơ của mình, từ khi hồ sơ mở cho đến khi có giấy mời phỏng vấn :)

  Dear Madam or Sir,

  I would be grateful to you for taking note of my email address which is as follows: [Địa chỉ email].

  Please take note of the following information concerning the petitioner and principal beneficiary:

  - Petitioner’s full name: [Tên họ của người bảo lãnh].
  - Petitioner’s date of birth: [năm, tháng, ngày sanh của người bảo lãnh].
  - Principal beneficiary’s full name: [Tên họ của người được bảo lãnh chính].
  - Principal beneficiary’s date of birth: [năm, tháng, ngày sanh của người được bảo lãnh chính].

  Thank you very much for your attention.

  [Tên họ của bạn]
  [Địa chỉ]
  [Số điện thoại]

  Chú ý:

  Copy toàn bộ phần trong khung, sau đó dán vô email của mình, thay thông tin chính xác của hồ sơ mình vào những dòng màu đỏ .
  Tiêu đề (là phần Subject trong email) ghi rõ Case Number: HCM xxxxxxxxxx

  Gửi về địa chỉ Email của National Visa Center là: NVCINQUIRY@state.gov

  Xem hướng dẫn bằng Video Clip:

  Xuất Nhập Cảnh Video
  ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  Sau khi email được gửi đi có thể các bạn sẽ nhận được một email của NVC gửi lại, nội dung như bên khung dưới, các bạn yên tâm chờ nhé, vì đó là thư tự động từ hệ thống của NVC gửi lại cho các bạn, sau 7 đến 10 ngày, các bạn sẽ nhận được email trả lời chính thức của NVC.
  Thank you for your recent inquiry to the National Visa Center. This
  e-mail is an auto response. Please do not respond.

  We review and reply as appropriate to all e-mails in the order they are
  received.


  According to U.S. law, the National Visa Center is only permitted to
  discuss details of a visa case with authorized representatives and when
  provided with all of the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Petitioner's name and date of birth
  * Beneficiary's name and date of birth
  * Your full name

  If you are the legal representative, and your G-28, Notice of Entry of
  Appearance as Attorney or Representative, is not on file at the NVC,
  please include a copy of your signed G-28 showing that you are the legal
  representative as well as the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Petitioner's name and date of birth or Beneficiary's name and
  date of birth
  * Attorney's law firm name
  * Attorney's law firm address
  * Your full name

  If you are corresponding regarding an I-140 petition you must provide
  the following information:

  * NVC case number or CIS receipt number
  * Name of the petitioning company
  * Beneficiary's name and date of birth
  * Your full name

  If you are the petitioner, principal applicant or legal representative,
  please notify the National Visa Center with any changes to your mailing
  address, email address or phone numbers.

  Please include this required information on all future inquiries
  directed to the NVC. If this information has not been submitted with
  your inquiry it will be requested.

  Thank you for your patience,
  National Visa Center


  This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions
  provided in 12 FAM 540.
  Any information in this transmission pertaining to the issuance or
  refusal of visas or permits to enter the United States shall be
  considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and
  Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such
  information must be solely for the formulation, amendment,
  administration, or enforcement of the immigration, nationality, and
  other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM
  guidance. If you have received such information in error, do not review,
  retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance
  upon this information, and contact the sender as soon as possible.
  Mẫu thư do anh Hùng Việt biên soạn.
  This article was originally published in forum thread: Mẫu thư thông báo địa chỉ email cho NVC started by Thành View original post