Chào mọi người, gia đình mình thuộc diện F4 có ngày ưu tiên tháng 8 năm 2000. Nhờ mọi người check giùm hồ sơ HCM2005665365 đã hoàn tất chưa. Cảm ơn nhiều.