Chào bác vha08,
Cháu muốn hỏi bác về ngành dầu khí một cách khái quát như : công việc và mức lương.
Nếu học từ high school lên thì cần học tốt những môn nào? Học đại học 4 năm hay học đại học 2 năm rồi chuyển lên. Con đường nào là tốt nhất.Mong câu trả lời từ bác!