Trích Nguyên văn bởi Phamtanhung
Chào các anh chị diển đàn
Nhờ các anh chị xem giùm hồ sô F3 có ngày ưu tiên
05 / 7 / 2001 , ngày chấp thuận : 04 / 11 / 2008
HCM 2008815048 , Gia đình tôi đã đóng 400 $ và 70 $
cách nay hơn 50 ngày .
DS 230 tôi có phải điền bây giờ không ? xin các anh chị giúp giùm .
Cám ơn nhiều
Hồ sơ của gia đình anh ngay bây giờ nên điền DS230 và làm các giấy tờ cần thiết LLTP... càng sớm càng tốt đi nhé, nếu anh chưa có Barcode thì hãy liên hệ với NVC bằng email.