Chao ACE trong dien dan

ACE trong dien dan có ai biết email của luật sư PHAM ĐÀO BẠCH TUYẾT tại Cali khu Westminter thì cho gà tây biết với, vì gà tây có việc cần sự tư vấn của luật sư Tuyết.
Cám ơn cả nhà nhiều.