Em cũng muốn gọi vào NVC để tập check hồ sơ qua đó cũng có thể nghe thêm được tiếng anh: nick skype: shinichi_kudovn

Xin cảm ơn!