Chào các ACE trên diễn đàn,
Từ hôm qua tới giờ không connection với hệ thống tự động của NVC nên không thể checking hồ sơ giúp ACE có nhu cầu. Có lẽ nước Mỹ đang kỷ niệm ngày "Các chiền sỉ trận vong" nên NVC nghĩ làm việc và shutdown luôn hệ thống computer.
Các ACE nào có nhu cầu check hồ sơ, vui lòng chờ sang ngày mai thử coi xem sao.
Nay, xin thông báo.