Trích Nguyên văn bởi banhhoacam xem bài viết
Giúp em kiểm tra xem hồ sơ đã hoàn tất chưa, hay còn thiếu sót những gì.
Case number: HCM2005744022
Priority date: 29/11/2002
Em cảm ơn mọi người trước.
HCM 2005744022: một phong bì bao gồm những hướng dẫn và những giấy tờ, văn kiện cần thiết cho hồ sơ của bạn đã được NVC chuẩn bị xong vào ngày 26/02/2011, và sẽ được NVC gửi ra trong vài tuần lễ tới.

Hi bạn,
Hệ thống trả lời tự động như vậy nhưng bạn đừng chờ vì NVC sẽ không gửi cho gđ bạn. Bạn và NBL cần tiến hành làm hồ sơ giấy tờ gửi NVC gấp theo bài hướng dẫn này Kinh nghiệm hoàn tất hồ sơ từ A đến Z http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=400

Chúc bạn thành công.