Cách này chỉ áp dụng được cho những hồ sơ bảo lãnh diện người thân trực hệ không bị giới hạn bởi chỉ tiêu visa hàng năm như diện cha mẹ, người hôn phối và con dưới 21 tuổi của công dân Mỹ.

Giai đoạn trước khi National Visa Center nhận được hồ sơ từ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ

Hãy thu thập tất cả các giấy tờ tổng quát để tiết kiệm thời gian ở National Visa Center. Những giấy tờ này thay đổi tùy theo hồ sơ.

Những giấy tờ phụ kèm theo mẫu I-864 của người bảo lãnh gồm có:

1) Giấy khai thuế hay Tax Transcript trong vòng 3 năm qua.
2) Thư xác nhận việc làm.
3) 6 cùi chi phiếu tiền lương cuối cùng.

Những giấy tờ phụ kèm theo mẫu đơn DS-230 của đương đơn được bảo lãnh gồm có:

1) 2 tấm hình khổ hộ chiếu (2X2 inches) của người được bảo lãnh (Hãy viết nhẹ số hồ sơ của National Visa Center, tên họ và ngày sanh của người được bảo lãnh trên mặt đằng sau của mỗi tấm hình).
2) Mẫu DS-230 phần 1 điền và ký tên của người được bảo lãnh.
3) Mẫu DS-230 phần 2 điền sẵn nhưng không ký tên của người được bảo lãnh.
4) Bản sao của trang hộ chiếu có thông tin cá nhân của người được bảo lãnh.
5) Giấy khai sanh bản chánh của người được bảo lãnh.
6) Giấy kết hôn bản chánh của người được bảo lãnh và của người bảo lãnh.
7) Lý lịch tư pháp của người được bảo lãnh.Giai đoạn 1 (Khoảng 1 tuần sau khi USCIS chấp thuận đơn bảo lãnh I-130)

National Visa Center nhận hồ sơ từ Service Center của USCIS. Không nên đợi thông báo chấp thuận đơn I-130 của USCIS. Hãy gọi số (603) 334-0700 để kiểm tra tình trạng hồ sơ ở National Visa Center.

National Visa Csenter sẽ cấp số hồ sơ (LLLNNNNNNNNNN)

LLL là 3 chữ của Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài nơi đương đơn được bảo lãnh sẽ trình diện để phỏng vấn. Những số hồ sơ ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM bắt đầu bằng 3 chữ HCM.
Bốn số NNNN đầu là 4 số tượng trưng cho năm mà National Visa Center cấp số cho hồ sơ.
Ba số NNN kế là 3 số ngày Julian Date cấp cho hồ sơ.
Ba số NNN cuối là 3 số thứ tự mà National Visa Center cấp số hồ sơ trong ngày đó.


Giai đọan 2 (Khoảng 1 tuần sau giai đoạn 1 nêu ở trên)

National Visa Center in một bản của mẫu DS-3032 (mẫu chọn người trung gian) và gửi cho người bảo lãnh.

National Visa Center Invoices I-864 AOS Fee Bill to the petitioner online

Hãy kiểm tra trang Web https://ceac.state.gov/CTRAC/Invoice/signon.aspx. (Lưu ý: Bạn hãy gọi cho National Visa Center ở số 603-334-0700 để xin số Invoice Identification Number (IIN) để trả tiền trên mạng. Số Invoice Idetification Number (tạm dịch là số nhận dạng hóa đơn) gồm có 8 số).

Bạn cũng cần phải có số Routing Number (tức số nhà băng và chi nhánh) và số tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trả tiền bằng tài khoản chi phiếu, những thông tin này có thể tìm thấy ở phía dưới của mỗi tờ chi phiếu. Số Routing Number gồm có 9 số và bắt đầu bằng số 0, 1, 2 hay 3. Trả tiền trên mạng sẽ được giải quyết trong vòng 2 hay 3 ngày làm việc. Việc trả tiền lệ phí visa di dân sẽ hiện trong bảng kê khai ngân hàng của bạn như sau: National Visa Center IV FEE.

Cùng thời điểm, National Visa Center in mẫu DS-3032 và gửi cho người được bảo lãnh ở địa chỉ ngoài Hoa Kỳ.


Đến bây giờ, sẽ có hai con đường độc lập với nhau trong tiến trình giải quyết hồ sơ ở National Visa Center.


A. Đối với người bảo lãnh (Công dân Mỹ)

Giai đoạn 1 (Ngay lập tức)

Người bảo lãnh trả tiền lệ phí mẫu đơn I-864 ($70) trên mạng bằng cách dùng tài khoản chi phiếu ngân hàng của họ (National Visa Center không chấp nhận thẻ tín dụng).

Giai đoạn 2 (2 ngày)

Trong thời gian 2 hay 3 ngày sau, tình trạng hóa đơn sẽ ghi PAID (Đã trả). Bạn hãy lập tức in trang Cover Sheet có mã số sọc vằn trên mạng và gửi bộ bảo trợ tài chánh I-864 cho National Visa Center thông qua dịch vụ chuyển thư nhanh của USPS.

Lưu ý:
1) Bạn hãy viết số hồ sơ của National Visa Center ở góc trên phía bên tay phải của tất cả các trang trong bộ bảo trợ tài chánh I-864.
2) Bạn hãy viết thư kèm theo bộ bảo trợ tài chánh I-864.
3) Bạn hãy dùng địa chỉ của National Visa Center trên trang Cover Sheet có mã số sọc vằn.

Giai đoạn 3 (1 ngày)

National Visa Center nhận được bộ bảo trợ tài chánh I-864.

Giai đoạn 4 (Khoảng 1 tuần sau giai đoạn 3 nêu ở trên)

National Visa Center đưa bộ bảo trợ tài chánh I-864 vào trong hệ thống của họ và duyệt xét bộ bảo trợ tài chánh I-864 trong thời gian một vài ngày.

Nếu National Visa Center cần thêm thông tin, họ sẽ in ra một Checklist và gửi cho người bảo lãnh. Khi người bảo lãnh trả lời Checklist, National Visa Center sẽ đưa dữ kiện vào hệ thống của họ.

Lưu ý: Nếu hệ thống trả lời tự động của họ nói “Your forms are reviewed and found missing and incomplete details…” (tạm dịch là “Đơn của bạn được duyệt xét và có những chi tiết thiếu sót và không đầy đủ) sau khi National Visa Center duyệt xét bộ bảo trợ tài chánh I-864 của bạn và trước khi in hóa đơn lệ phí visa di dân hay trước khi in mẫu DS-230, bạn chớ nên hoang mang. National Visa Center đang chờ in hóa đơn lệ phí visa di dân và mẫu DS-230.


B. Đối với đương đơn được bảo lãnh (Người nước ngoài)

Giai đoạn 1 (Ngay lập tức)

Người được bảo lãnh gửi mẫu DS-3032 (mẫu chọn lựa người trung gian)) bằng email cho National Visa Center ở địa chỉ email NVCINQUIRY@state.gov.

Lưu ý: Chủ đề của email phải chứa những thông tin sau đây: số hồ sơ của National Visa Center, tên họ và ngày sanh của người được bảo lãnh, tên họ và ngày sanh của người được bảo lãnh.

Giai đoạn 2 (Khoảng 1 tuần sau giai đoạn 1 nêu trên)

National Visa Center đưa mẫu DS-3032 vào hệ thống của họ.

Giai đoạn 3 (Trong vòng 1 tuần sau giai đoạn 2 nêu trên)

National Visa Center đưa hóa đơn visa di dân (DS-230) lên mạng.

Giai đoạn 4 (Ngay lập tức)

Người bảo lãnh (hay người trung gian) trả lệ phí visa di dân (400 $) trên mạng bằng cách dùng tài khoản chi phiếu ngân hàng (National Visa Center không chấp nhận thẻ tín dụng).

Giai đoạn 5 (2 ngày)

Trong thời gian 2 hay 3 ngày sau, tình trạng hóa đơn sẽ ghi PAID (Đã trả). Bạn hãy lập tức in trang Cover Sheet có mã số sọc vằn trên mạng và gửi bộ hồ sơ xin visa di dân (DS-230) cho National Visa Center thông qua dịch vụ chuyển thư nhanh của USPS.

Lưu ý:
1) Bạn hãy viết thư kèm theo bộ hồ sơ xin visa di dân.
2) Bạn hãy dùng địa chỉ của National Visa Center trên trang Cover Sheet có mã số sọc vằn.

Giai đoạn 6 (1 ngày)

National Visa Center nhận được bộ hồ sơ xin visa di dân (DS-230).

Giai đoạn 7 (Khoảng 1 tuần sau giai đoạn 6 nêu ở trên)

National Visa Center đưa bộ hồ sơ xin visa di dân vào hệ thống của họ và duyệt xét bộ hồ sơ xin visa di dân trong thời gian một vài ngày.

Nếu National Visa Center cần thêm thông tin, họ sẽ in ra một Checklist và gửi cho người bảo lãnh (hay người trung gian). Khi người bảo lãnh (hay người trung gian) trả lời Checklist, National Visa Center sẽ đưa dữ kiện vào hệ thống của họ.

Hồ sơ hoàn tất và chuyển cho Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài thông qua dịch vụ DHL (khoảng 1 tuần sau tất cả giai đoạn đã nêu ở trên).

Theo Lyn, người đã viết bài này, thời gian tiết kiệm là khoảng từ 5 đến 8 tuần nếu bạn gửi mẫu DS-3032 bằng email, trả lệ phí mẫu I-864 và mẫu DS-230 trên mạng và in những trang Cover Sheet có mã số sọc vằn trên mạng.


Nguồn: Hùng Việt (*********.com)