Cuối tuần về miền sông nước vui vẻ,sảng khoái! gởi tặng các anh,chị và các bạn ca khúc chuyện nhỏ mọi lo toan khó khăn,buồn vui trong cuộc sống hằng ngày gạt sang bên,cuối tuần gặp nhé ac&các bạn,cùng nhau xả xì-trét