The Young Men's Christian Association (pronounced "YMCA" or in the USA "the Y") is a worldwide organization of more than 45 million members from 125 national federations affiliated through the World Alliance of YMCAs. Founded on June 6, 1844 in London, England by Sir George Williams, the goal of the organization was putting Christian principles into practice, achieved by developing "a healthy spirit, mind, and body." The YMCA is a federated organization made up of local and national organizations in voluntary association. Today, YMCAs are open to all, regardless of faith, social class, age, or gender. The World Alliance of YMCAs is headquartered in Geneva, Switzerland.[1]
source WIPKI
Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc (Anh ngữ Young Men’s Christian Association – YMCA) là tổ chức liên giáo phái với tôn chỉ hoạt động được lập nền trên các giá trị Cơ Đốc. Trên bình diện quốc tế, YMCA được tổ chức theo mô hình liên hiệp nối kết những chi hội địa phương và các phong trào YMCA cấp quốc gia. Tại hầu hết các quốc gia, những chi hội YMCA địa phương chỉ ràng buộc với nhau trong sách lược và phương hướng chung. Cấu trúc điều hành của YMCA quốc tế tạo nên sự linh hoạt cho các chương trình hoạt động của các hiệp hội có mặt tại nhiều quốc gia, mỗi nơi có thể đề ra các chương trình khác nhau hầu có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của các cộng đồng tại địa phương. Mặc dù nguồn gốc lịch sử của tổ chức gắn liền với các giá trị Cơ Đốc, hầu hết các chi hội YMCA địa phương khuyến khích sự tham gia, ngay cả vào vị trí lãnh đạo, của mọi người không phân biệt tôn giáo. Thiện nguyện viên và nhân viên địa phương chịu trách nhiệm điều hành các chi hội YMCA tại địa phương của họ.

Mặc dù ở Bắc Mỹ, YMCA thường được xem là nơi cung ứng các tiện nghi thể thao cho các cộng đồng dân cư, trong thực tế YMCA đang điều hành nhiều chương trình khác nhau như thể thao, thể hình, chăm sóc trẻ em, cắm trại, nhân dụng, các trung tâm hội nghị và những hoạt động giáo dục như phương pháp quảng bá các giá trị tích cực.

Hiện YMCA có các chương trình hoạt động tại 122 quốc gia trên thế giới.

Xuất Nhập Cảnh Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.