Tôi bị viêm gan siêu vi C,bác sĩ nói không chũa khỏi đuoc.Xin cho hỏi:
truòng họp của tôi có bị ảnh huong gì khi phỏng vân không?
Khi đi khám súc khỏe có phải khai thât không,hay phải dâú đi?
Các bạn nào biêt xin tu vân dùm.Xin cám on nhiêu