hi , chào mọi người , em mới tham gia vào diễn đàn hi vọng mọi người giúp em với;
Tên em la : NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Lúc trước khi mở hồ sơ thì Last name: Nguyen First name :Hong Nhung Middle name : Thi
Như vậy thì có sao không ?bây giờ khi em nhận được thư yêu cầu điền DS 230 part 1 và DS 2001 , như vậy thì em có phải sửa lại cách ghi tên không hay là vẫn ghi như cũ ạ
-DS 230 part 1 , và Ds 2001 thì mình nên in ra rồi viết tay hay là đánh máy rồi mới in ra .