Trích Dẫn : Hiện nay vấn đề bảo lãnh thân nhân từ VN đã trở nên khó khăn hơn nhất là đối với diện vị hôn phu vị hôn thê và diện hôn nhân vì có nhiều trường hợp thiếu bằng chứng xác thực hoặc đưa ra các lời khai k đúng với sự thật. Có những hs bị toà Lãnh Sự Hoa Kỳ ( TLSHK ) từ chối k cấp chiếu khán vìTLSHK quyết định rằng sự hôn nhân của đương đơn là giả để hưởng quyền lợi di trú. Khi TLSHK từ chối k cấp chiếu khán, hs sẽ bị trả về cho sở di trú Hoa Kỳ để thu hồi sự chấp thuận của hs bảo lãnh. HS được kháng cáo với sở di trú sau khi bị trả về. Nếu hs được kháng cáo thành công và được sở Di Trú Hoa Kỳ tái chấp thuận thì họ sẽ chuyển về cho TLSHK phỏng vấn lại. Sau khi phỏng vấn, TLSHK thường biểu đương đơn về nhà chờ và TLSHK sẽ báo kết quả của cuộc phỏng vấn cho đương đơn. Thời gian chờ đợi khoảng 6-12 tháng. Trong thời gian đó có khi nhân viên điều tra của TLSHK ra tận nơi của người thừa hưởng cư ngụ để điều tra. Nhân viên điều tra cũng có thể sẽ hỏi thăm hàng xóm của đương đơn trước khi vào nhà của đương đơn. Khi đến nhà của đương đơn, họ sẽ yêu cầu được vào nhà và vào phòng ngủ của đương đơn để xét.
Trong lúc họ ờ nhà đương đơn, nhân viên điều tra yêu cầu đương đơn mở e-mail ra để họ xem. Nhân viên điều tra sẽ xem xét trong phòng ngủ của đương đơn có hình ảnh của người phối ngẩu hay k. Họ yêu cầu đương đơn liên lạc với người phối ngẫu của mình bằng điện thoại để họ phỏng vấn với người bảo lãnh bằng điện thoại. Vì những lý do nêu trên, trong thời gian bảo lãnh, người bảo lãnh và người thừa hưởng đừng lơ là mà k để ý đến chi tiết về hs của mình vì nhân viên điều tra có thể đến nhà bất thình lình để điều tra.
Tôi đã đọc bài này trong tờ báo của Oregon ra ngày 10/6/2011. Hiện nay diện bảo lãnh vợ chồng ngày càng khó khăn hơn rất nhiều.