Có thể dùng phần mềm chuyển đổi file PPT sang Flash hoặc Video, sau đó upload lên Youtube và đưa vào diễn đàn.
Các bạn cũng có thể đưa file PPT vào diễn đàn qua website miễn phí http://www.authorstream.com
Chú ý: Trang này chỉ chạy tốt trên trình duyệt Internet Explorer
Các bạn vào http://www.authorstream.com/ để đăng ký 1 tài khoản miễn phí, có thể bỏ qua phần ghi số điện thoại.
Sau khi đã được kích hoạt qua email và đăng nhập các bạn upload PPT với các bước sau:

Chọn file PPT từ máy tính
Tùy chỉnh và click tải lên


Sau khi đã upload vào đây để xem và các file PPT đã được upload


PPT đã được chọn xem, copy link để gửi vào diễn đàn

Có thể chuyển đổi sang Video hoặc lấy link downoad PPT, chia sẻ trên các trang cộng đồng hoặc đưa vào blog.. các bạn tìm hiểu thêm nhé.

Xem thử sau khi đã làm xong các bước như trên:
http://www.authorstream.com/Presenta...-longvuit-com/

Trang này chỉ chạy tốt trên trình duyệt Internet Explorer