Xin các anh chị check dùm mình khi nào mình có ngày phỏng vấn ạ!
mình tên Hà Phạm Anh Duy
Dob: Feb 3rd , 1989
Case Number: HCM2009817424
Preference Category: F2A
Priority Date: Sept 17 ,2007
Completed: Feb 2 , 2011