Chào các anh chị
Em mới vào DĐ. Có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo

Xin vui lòng cho hỏi hồ sơ HCM2005857902. Ngày ưu tiên 25/Sep/2002 đã hoàn tất chưa. Luôn tiện cho biết Receipt Number của hồ sơ này. Xin cám ơn.