Cho mình hỏi với. Nhà mình làm hồ sơ năm 2005. Và số hồ sơ la HCM2010821067 còn bao nhiêu lâu nữa là tới thời hạn phỏng vấn vậy. Bên Mỹ đã có thông tin phản hồi rồi