Hiện tại tôi đang sống cùng với bố mẹ tại seattle. Cho hỏi ở đây có trung tâm giới thiệu việc làm không vì bố mẹ tôi qua đây đã 2 tháng rồi mà vẫn chưa có viêc làm. Sắp tới tôi 19 tuổi và đang hoc ESL bên này. Cho hỏi thăm ở đây có nghề nào dễ kiếm việc làm hay không. Cho hỏi thêm tôi có nên vào học highschool hay tiếp tục học ESL. Hiện tại tôi đã có bằng highschool bên Việt Nam và muốn học lên đại học tại bên này vì tôi thấy mọi người ở bên này học lại highschool khá nhiều. Nếu như học lại highschool thì tiếng anh của tôi sẽ thông thạo nhanh hơn nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn cho việt học highschool.
Xin chân thành cảm ơn.