Mình có 2 đứa con : thứ nhất là tháng 7 năm 2011 mới tốt nghiệp trường cao đẳng văn lang về du lịch . Đứa thứ hai là tháng 6 năm nay mới thi tốt nghiệp PTTH , theo hồ sơ mình thì khoảng tháng 10/2010 phỏng vấn , vậy mình nên cho con mình học chương trình tiếng Anh nào , học ở đâu tại TP HCM, để khi sang mỹ có thể dễ dàng tiếp tục học cao hơn . Xin cảm ơn.