Xin chào Anh Chị !
xem giúp em hồ sơ
WAC 190210331
priority date 06-08-2010
receipt date 14-08-2010
khi nào hồ sơ của em hoàn tất để có số HCM.............và mất khoảng bao lâu. Mong chờ tin .