Chào Anh Chị !
Mong Anh Chị xem giúp giùm em HS
- WAC: 1090210331
- priority date :06-08-2010
- receipt date :14-08-2010
- notice date :16-12-2010
Hồ sơ của em đã hoàn tất chưa? và khi nào mới có số HCM......... và phải mất bao lâu? rất mong chờ tin!