Xin chào mọi người, mẹ em nhận giấy sức khỏe, kết quả thử đàm tốt nên bệnh viện nói 20 ngày mới vào nộp. Nhưng mẹ đã tranh thủ bổ túc giấy sức khỏe của cả em và mẹ. Sợ tháng 9 hết hạn nên đã nộp sớm, sau khi mẹ nộp vào họ bảo sức khỏe hết hạn mà trong khi đó mới nhận được sức khỏe xong,họ cứ khẳng định hết hạn,thật là chẳng hiểu nổi . Cãi với họ một lúc thì họ kiểm tra lại thì họ xin lỗi và nói rằng:" Chúng tôi đã nhận được hồ sơ sức khỏe bên chợ rẫy mới chuyển qua,họ vẫn chưa kiểm tra giấy sức khỏe bên bệnh viện mới chuyển qua ,họ lại đưa thêm một tờ giấy xanh nữa. Nội dung trong tờ giấy nói là mẹ và em sẽ được sắp xếp lịch phỏng vấn nhưng lần này là miễn phí và họ kêu về nhà đợi rồi họ sẽ gọi, không hiểu sao họ cứ kéo dài thời gian, nếu cứ như thế này thì giấy sức khỏe lại hết hạn thêm một lần nữa.Xin giải thích cho em hiểu ,cảm ơn.