Xin chào anh chị trong diễn đàn,

Xin anh chị kiểm tra dùm mình ngày complete của gia đình mình. Số case number: HCM2009710058. Ngày PD: 16/08/2002.

Xin cám ơn.