chào các bạn ,
cho mình hỏi nếu người nhà có một thành viên bị bệnh và phải điều trị thì nếu nhà mình phỏng vấn thành công thì các thành viên khác có thể đi được không ?