Trong thời gian qua, theo dõi các hồ sơ của ACE tham gia diễn đàn và có nhiều trường hợp chỉ đọc thông tin, chúng ta có thể nhận thấy một điều là đối với những hồ sơ có sự quan tâm theo dõi, có sự liên lạc tốt giữa đương đơn và National Visa Center (NVC) thì những hồ sơ đó nhanh chóng hoàn tất và ít gặp sự rắc rối cho hồ sơ của mình.

Chính vì điều đó với bài viết này, mục đích của tôi là thông báo đến cho những ACE đang bước vào giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, đang chờ đến lượt NVC gọi... Hãy cố gắng liên hệ với NVC khi quý vị đã có Case Number bằng hình thức email với NVC.

Điều quan trọng nhất khi có được sự liên lạc này, trong hệ thống của NVC sẽ lưu giữ thông tin của quý vị, khi hồ sơ của quý vị có điều gì họ cần, NVC sẽ gửi ngay thông báo vào email cho quý vị, nhanh chóng, không sợ thất lạc. Có một số ACE e ngại khi hồ sơ của mình đã giao phó cho Luật sư, dịch vụ... không dám liên lạc bằng email, cuối cùng hồ sơ bị chậm trể mà không biết lý do.

Theo kinh nghiệm của tôi, bất kỳ hồ sơ nào cho dù mình đã ký vào DS3032, chỉ định người trung gian là luật sư, dv... nhưng khi đương đơn liên lạc với NVC bằng email theo đúng cách, như các Mẫu email cho NVC, ghi chính xác Case Number, tên họ, ngày tháng năm sinh của người bảo lãnh và người được bảo lãnh, NVC sẽ chấp nhận và họ vẫn gửi thông báo về cho quý vị. (việc này có kiểm chứng)

Xin quý vị đi trước, hướng dẫn lại cho ACE đi sau thông tin này, nhằm giúp cho những ACE nào chưa biết, có thể tự theo dõi hồ sơ của mình một cách chính xác và khoa học hơn.

Xin chúc quý vị thành công !