Tùy theo từng trường hợp mà hồ sơ khám sức khỏe và chích ngừa của người mới nhập cư vào Hoa kỳ được xử lý khác nhau.

(*)Trường hợp hồ sơ khám sức khỏe có mầm mống bệnh lao, hoặc các dấu hiệu nghi ngờ về các bệnh dịch khác, có nguy cơ lây lan...; Người có hộ chiếu nhập cư này đã có một thời gian phải uống thuốc điều trị trước khi được phép định cư tại Hoa kỳ, thì hồ sơ này sẽ được USCIS ghi nhận là một hồ sơ nhập cảnh có yếu tố y tế; Tên tuổi và tóm tắt hồ sơ sức khỏe của người di dân này cũng sẽ được thông báo cho Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Dịch tại Hoa kỳ (Centers for Disease Control and Prevention) --> http://www.cdc.gov , trước khi người có hộ chiếu di dân này đến được Hoa kỳ.
http://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealt…
http://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealt…
http://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealt…

- Tại cửa khẩu (phi trường) đầu tiên trên đất Mỹ, nhân viên di trú khi tiến hành các thủ tục nhập cư, ngoài việc báo cáo ghi nhận sự có mặt của người mới nhập cư với Sở Di Trú (USCIS) và Bộ Nội An (DHS), nhân viên này cũng đồng thời thực hiện thêm một thông báo cho Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Dịch về sự có mặt của người mới nhập cư có yếu tố y tế. Trong thời gian từ 7-10 ngày, Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Dịch tại địa phương sẽ gửi thư chào mừng và yêu cầu người mới nhập cư liên lạc với Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Dịch để được tái khám và hoàn tất các thủ tục y tế.
Khi đến cuộc hẹn, xin nhớ mang theo phong bì hồ sơ khám sức khỏe đã được niêm phong từ VN chuyển cho Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Dịch.

- Xin lưu ý, mặc dù không có biện pháp chế tài đi kèm, nhưng đây là thủ tục bắt buộc đối với người nhập cư có yếu tố y tế. Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Dịch tại địa phương có trách nhiệm thông báo về sự hợp tác/ hoặc bất hợp tác của người mới nhập cư với Sở Di Trú và Bộ Y tế, và kết quả ngăn ngừa bệnh dịch, sau khi các thủ tục tái khám được thực hiện.

(*)Trường hợp hồ sơ khám sức khỏe bình thường, người có hộ chiếu nhập cư không bắt buộc phải nộp hồ sơ sức khỏe cho ai cả, ngoại trừ việc xuất trình hồ sơ chích ngừa cho Bác sĩ của mình trong lần khám bệnh đầu tiên khi có thể, để lập hồ sơ bệnh lý cá nhân tại Hoa kỳ.

(*) Đối với các trẻ nhỏ dưới 18t, các cháu cần được làm hẹn khám sức khỏe nhập học với BS gia đình càng sớm càng tốt, hồ sơ chích ngừa cần được hoàn tất trước khi các cháu có thể ghi danh vào học tại các trường học địa phương, vì đây là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có, khi ghi danh nhập học.

Nguồn: Tran, P (YHD)