các anh chị trong diễn dàn cho em hỏi thăm xét nghiệm DNA mất bao lâu lãnh sự quán mới trả lời vậy ?