Mình đi hãng AA vào ngày 3/8 lúc 11h30 qua tới nhật tại sân bay narita chờ đó 7 tiếng và 1h pm thì mới từ nhật tới dallas, khổ nỗi là mình không biết tiếng anh nên là muốn hỏi có ai đi cũng chuyến bay không để trợ giúp cho người VN này với, huhu sợ quá