Anh chị cho em hỏi, Em và con có 2 số hồ sơ riêng biệt, vào tháng 10-2010 NVC gởi yếu cầu đơn DS230 em vẫn gởi theo số hồ sơ của con em,nhưng khi NVC gởi checklist 06-05-2011 của con em lại gởi vào chung với hồ sơ của em,em cũng bổ sung checklist của con theo yêu cầu với mã vạch ,số hồ sơ,tên của em,hồ sơ em đã hoàn tất,như vậy có nghĩa là NVC nhập con em chung với hồ sơ của em phải không ah?

Sau khi em gọi biết hồ sơ đã hoàn tất,em mới gọi thử coi số hồ sơ của con em còn lưu không,thì em nghe từ tổng đài là checklist ngày 06-05-2011…cho nên em hoang mang không biết như thế nào?(tại vì trong checklist NVC gởi cho hồ sơ của em có tên của con em,họ yêu cầu bổ sung cho tên của bé và khi gởi kèm theo mã vạch đó,vì vậy em gởi mã vạch mà NVC đã gởi cho hồ sơ của em)

Và em nhờ anh chị giúp em mẫu thư xin cho 2 mẹ con phỏng vấn chụng

Nhờ anh chị hướng dẫn giúp em,em cám ơn anh chị