Sau khi khám sức khoẻ ở BV Chợ Rẫy, hồ sơ sức khoẻ của tôi chỉ có thời hạn 3 tháng và được gửi thẳng lên lãnh sự quán (tôi có tiền sử bệnh sơ nhiễm lúc nhỏ xíu và bị chụp phim phổi 3 lần nhưng không bị thử đàm). Nhưng mẹ tôi bị thử đàm(vết sẹo mấy chục năm rồi) Như vậy nếu mẹ tôi không bị bệnh thì sau 2 tháng rưỡi hay 3 tháng mẹ tôi sẽ có kết quả thử đàm ?
Nếu không bệnh thì visa mẹ tôi được 6 tháng hay 3 tháng?
Mẹ tôi là người đựơc bảo lãnh chính. Tôi rất lo vì hồ sơ sức khoẻ của tôi chỉ có 3 tháng, mẹ tôi thử đàm đã mất cỡ 2 - 3 tháng. Sắp tới gia đình tôi đi phỏng vấn, nếu chưa có hồ sơ sức khoẻ của mẹ tôi thì sau khi phỏng vấn, khi có kết quả thử đàm, mẹ tôi phải bổ túc hồ sơ sức khoẻ như thế nào? sẽ có phiếu hẹn hay bệnh viện gửi thẳng hồ sơ sức khoẻ đi, sau bao nhiêu ngày ? Nếu là lịch hẹn thì thường sẽ được lịch hẹn là bao lâu sẽ được trở lại bổ túc sau khi phỏng vấn lần đầu tiên ? Liệu có kịp trước 3 tháng không? (vì giấy khám sức khoẻ tôi chỉ có 3 tháng)