Cháu xin chào các cô/chú/bác trên diễn đàn XNC,

Cháu hiện là du học sinh tại Mỹ theo diện F1. Gia đình cháu có hồ sơ bảo lãnh diện F4, PD: 04/2001. Hồ sơ của gia đình cháu đã completed tháng 04/2011. Cháu xin hỏi trường hợp của cháu nếu gia đình ở VN nhận được giấy mời phỏng vấn thì cháu có bắt buộc phải về VN để phỏng vấn không ạ?

Trong trường hợp không phải về VN phỏng vấn, cháu muốn làm đơn I-485 để được đổi tình trạng cư trú từ du học sinh sang thường trú nhân. Cháu được biết muốn làm đơn I-485 thì Priority date phải là current nhưng lịch visa diện F4 hiện nay chỉ mới đến 8/4/2000. Cháu xin hỏi nếu cháu nộp đơn I-485 ngay bây giờ có được không hay phải chờ lịch Visa trở về mốc cũ?

Cháu chân thành cảm ơn các cô/chú/bác.