Thưa chú cháu đang có một số thắc mắc về việc chọn ngành nghề để theo học sau khi qua Mỹ. Cháu được mẹ bảo lãnh qua Mỹ. Hiện nay cháu 21 tuổi hiện nay đang ở Việt Nam và đang đợi thư mời phỏng vấn của NVC. Khi nào qua Mỹ cháu sẽ ở bang Charlottle, North Carolina Mong chú Vha08 tư vấn cho cháu.

Trước kia cháu học high school và 1 năm university ở bên New Zealand 1 thời gian. Nhưng vì cháu gặp 1 số chuyện cá nhân nên đành phải gác lại chuyện học.

Môn học cháu học ở High School là English, Math, Statistic and Probability, Information Technology ( Computer ) , Esol. Ở New Zealand subject tinh theo credit. Year 12 cháu được 83 credit ( điểm chuẩn là 80 credit) , Year 13 là 68 Credit ( điểm chuẩn là 60 credit). Cháu có học qua Bussiness Administration nhưng Ba is not my favourite subject vì thế cháu không chú tâm mấy vào this subject.

Trước khi cháu vào Đại Học cháu có nói chuyện qua với mẹ cháu về major mà cháu sẽ học in University . Cháu định đăng ký học Hospitality nhưng mẹ cháu tỏ vẻ không thích cho cháu học Hospitality.Nên cháu đã đăng ký Bussiness. Kết quả cho 1 năm học đại học cũng không đươc tốt lắm vì cháu đã bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc chơi. Sau khi gặp 1 sự cố đến với cháu khiến cháu tỉnh ngộ và muốn làm lại từ đầu. Hiện giờ cháu đang phân vân không biết nên học cái gì khi qua Mỹ . Mong chú Vha tư vấn cho cháu.
Cám ơn chu Vha08!.