Lời chào Việt Nam của Tân đại sứ Mỹ David B. Shear
Xuất Nhập Cảnh Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.