Hỏi giúp hồ sơ số HCM2010617093,HCM2010617107 hai hồ sơ này trước đây thuộc diện f1,nhưng sau này bổ túc thêm vợ,chồng và con nên nó thuộc diện f3 phải không?và hồ sơ hiện nằm ở tình trạng nào?hỏi giúp em,em cảm ơn.
Hồ sơ diện f3 HCM2010851041,HCM2010851040 chưa đến ngày đáo hạn,có nghĩa là sao? .Giải thích rỏ hơn giúp em được ko.cám on nhiều