cho mình hỏi nếu du học sinh kết hôn với người chỉ mới có thẻ xanh thì mình có dc cấp thẻ xanh luôn ko hay chỉ khi nào kết hôn với người có quốc tịch thì mới có thể cấp thẻ xanh. Và nếu dc cấp thì thời gian là bao lâu .