Chào các bạn, tôi đã thi đậu phần thi viết lấy bằng lái xe hơi và cũng muốn thi viết cho bằng lái xe motorcycle, tuy nhiên phần thi viết này không có tiếng Việt mà chỉ có tiếng Anh, không biết có anh chị em nào đã thi bằng viết xe motorcycle hay là có bài thi thì cho tôi xin được không? Cám ơn rất nhiều